วัดปากน้ำ ลพบุรี ตามรอยวัดในหลวงรัชกาลที่ ๙ เสด็จพระราชดำเนิน

By | October 2, 2017


https://youtu.be/n0Z2pfse0Z0

วัดปากน้ำ ลพบุรี ตามรอยวัดในหลวงรัชกาลที่ ๙ เสด็จพระราชดำเนิน กราบหลวงพ่อหิน วัดปากน้ำ ลพบุรี… สวัสดีครับท่านผู้ติดตามและรักการเดินทางทางตามรอยความศรัทธาทุกท่าน วันนี้ผมจะพาทุกท่านเดินทางไปยังจังหวัดลพบุรี ในภารกิจตามรอยวัดเสด็จพระราชดำนเนิน ของในหลวงรัชกาลที่ ๙

จากข้อมูลการเปิดเผยของนายภานุ  แย้มศรี  อดีตผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี  เปิดเผยว่า  จังหวัดลพบุรีได้สืบค้นข้อมูลการเสด็จพระราชดำเนินของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  ที่ได้เสด็จพระราชดำเนินมาทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจที่จังหวัดลพบุรีรวบรวมได้ จำนวน  21 ครั้ง โดยมีทั้งการเสด็จฯ ทรงกระทำพิธีเปิดสถานที่สำคัญของจังหวัดลพบุรี และการเสด็จวัดต่างๆ  เฉพาะการเสด็จพระราชดำเนินวัดต่างๆ ในจังหวัดลพบุรีนั้น  สืบค้นข้อมูลได้ถึง 7 วัด  คือ

วัดกัทลีพนาราม (วัดบ้านกล้วย) อำเภอบ้านหมี่ เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2512

วัดพรหมรังษี  อ.พัฒนานิคม  เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2515

วัดพานิชธรรมมิการาม อ.บ้านหมี่  เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2517

วัดปากน้ำ อ.ท่าวุ้ง เมื่อวันที่ 3 มกราคม 2519

วัดกวิศรารามราชวรวิหาร อ.เมือง เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2519

วัดศิริบรรพต อ.ชัยบาดาล เมื่อวันที่ 14 เมษายน 2520

และวัดสามัคคีพัฒนาราม อ.เมืองลพบุรี เมื่อวันที่16 เมษายน 2522

เหตุผลการเดินทาง

การเดินทางมายังจังหวัดลพบุรี เพราะผมมีความคุ้นเคยกับเส้นทางและไม่ห่างไกลจากสถานที่พักของแอดมินเท่าไรนัก และด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นที่ในหลวงรัชกาลที่ ๙ พระมหากษัตริย์ที่เป็นที่เทิดทูนของชาวไทยทั้งประเทศ ได้เสด็จพระราชดำเนิน

ผมจึงได้เดินทางตามรอยสถานที่สำคัญในประวัติศาสตร์ครั้งนี้ ซึ่งอาจจะไปไม่ครบทุกวัดครับ ซึ่งวัดปากน้ำ เป็นวัดแรกในจังหวัดลพบุรี ที่ผมได้มาเก็บเรื่องราวตามรอยเสด็จในหลวงรัชกาลที่ ๙

บริเวณต้นก้ามปูลานวัดปากน้ำ

ผมเดินทางมาถึงวัดในวันหยุดสบายๆ ตรงกับวันอาทิตย์ช่วงเช้า ผมได้จอดรถบริเวณลานวัด ซึ่งมีจุดสังเกตุสำคัญคือต้นก้ามปูขนาดใหญ่กลางลานวัด

ศาลาการเปรียญ วัดปากน้ำ

ในช่วงที่มีพีธีน้อมถวายเป็นพระราชกุศลแด่ในหลวงรัชกาลที่ ๙ ทางวัดได้จัดในศาลาการเปรียญนี้ และแสดงรูปถ่ายประวัติศาสตร์ในหลวงรัชกาลที่ ๙ เสด็จ

วิหารหลวงพ่อหิน และพระอุโบสถ

ที่วัดปากน้ำ ลพบุรี มีหลวงพ่อหินประดิษฐานเป็นพระคู่วัดมายาวนาน เป็นที่เคารพศรัทธาต่อชาวบ้านเป็นอย่างยิ่ง

ในวิหารหลวงพ่อหิน

หลังจากที่ผมเข้ากราบหลวงพ่อหินแล้ว จึงไปยังวิหารหลวงพ่ออุดม สันตังกุโร ซึ่งอยู่ถัดจากพระอุโบสถไปครับ

วิหารหลวงพ่ออุดม สันตังกุโร

รูปหล่อหลวงพ่ออุดม สันตังกุโร

หลวงพ่ออุดม เป็นอดีตเจ้าอาวาส วัดปากน้ำ รูปที่ 9 ตั้งแต่ พ.ศ.2509 – 2546 ซึ่งเป็นระยะเวลาหลายสิบปี ทำให้ท่านเป็นที่เคารพศรัทธาของชาวบ้าน และได้สร้างวิหารเป็นอนุสรณ์ต่อหลวงพ่อ

ในระหว่างที่เดินชมพื้นที่วัดปากน้ำ จึงได้พบท่านเจ้าอาวาส พระครูวิบูลพัฒนกิจ (ณรงค์ วิปุโล) ซึ่งท่านเมตตาเล่าเรื่องราววัดให้ได้รับฟัง อีกทั้งบอกว่าจุดที่ในหลวงรัชกาลที่ ๙ เสด็จนั้นจะเป็นบริเวณโรงเรียนบ้านบางงา ซึ่งอยู่ติดกับวัดปากน้ำ นั่นเอง

แอดมินสอบถามเรื่องราวต่างๆกับเจ้าอาวาสวัดปากน้ำ

แอดมินได้กราบเรียนถามหลวงพ่อณรงค์ (เจ้าอาวาส) ในหลายๆเรื่องราว ซึ่งได้รับทราบข้อมูลที่มีประโยชน์ รวมถึงประวัติวัดมาด้วยครับ และหลวงพ่อณรงค์ จึงพาไปดูภาพประวัติศาสตร์เมื่อครั้งที่ในหลวงรัชกาลที่ ๙ เสด็จพระราชดำเนินมาที่นี่

ภาพในหลวงรัชกาลที่ ๙ พร้อมพระบรมวงศานุวงศ์ เสด็จวัดปากน้ำ เมื่อวันที่ ๓ มกราคม พ.ศ.๒๕๑๙

บันทึกกภาพเมื่อครั้งที่พระองค์เสด็จเยี่ยมเยียนพสกนิกรจากเหตุการณ์อุทกภัย ในวันที่ 3 มกราคม 2519 โดยไม่มีหมายกำหนดการ เสด็จมาถึงเวลา 18.30 และเสด็จกลับเวลา 20.00 น. ยังความปลาบปลื้มแก่พสกนิกรอย่างหาที่สุดมิได้ เพราะพระองค์ไม่เคยทิ้งประชาชน

แอดมินกราบสักการะในหลวงรัชกาลที่ ๙

พื้นที่โรงเรียนบ้านบางงา

พื้นที่สนามหญ้า โรงเรียนวัดบางงาแห่งนี้ เป็นจุดที่ในหลวงรัชกาลที่ ๙ เสด็จพระราชดำนเนิน

ประวัติวัดปากน้ำ ลพบุรี พอสังเขป

วัดปากน้ำ ตั้งอยู่ที่ ต.บางงา อ.ท่าวุ้ง จ.ลพบุรี สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย มีเนื้อที่วัด 32 ไร่ 1 งาน 38 ตารางวา

สันนิษฐานว่า วัดสร้างขึ้นตั้งแต่ปี พ.ศ.2400 เดิมเรียกว่า วัดท่า  ทิศตะวันออกของวัดเป็นที่ตั้งของวัดเก่าแก่วัดหนึ่งชื่อ วัดการ้อง ต่อมาทางคณะสงฆ์ได้รวมเข้ากับวัดท่าและนามใหม่ว่า วัดท่าการ้อง

ทางตอนเหนือมีคลองปากน้ำพนัด เป็นที่สัญจรของประชาชนที่ใช้เป็นเส้นทางเดินทางไปนมัสการพระศรีอาริย์ วัดไลย์ แต่ปัจจุบันได้ตื้นเขินไปหมดแล้ว

และเพื่อเป็นอนุสรณ์เรื่องราวดังกล่าว จึงเปลี่ยนชื่อวัดเป็น วัดปากน้ำ จนถึงปัจจุบันนี้

วัดปากน้ำได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา ในราวปี พ.ศ.2430

ปัจจุบัน  (ปี พ.ศ.2560) มีพระครูวิบูลพัฒนกิจ (ณรงค์ วิปุโล) ดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาส ตั้งแต่ วันที่ 16 กันยายน พ.ศ.2547

บทสรุป

วัดปากน้ำ เป็นวัดในท้องถิ่นที่สงบเงียบ มีเรื่องราวความศรัทธาของชาวบ้านเป็นอย่างดี จะเห็นได้จากมีการก่อสร้างถาวรวัตถุมากมาย โดยเฉพาะวิหารหลวงพ่อหิน พระพุทธรูปโบราณคู่วัดปากน้ำมายาวนาน และวิหารหลวงพ่ออุดม ที่ชาวบ้านร่วมมือร่วมใจสร้างขึ้น แสดงให้เห็นว่าอดีตเจ้าอาวาสมีคุณูปการต่อวัดปากน้ำอย่างสูง

แม้จะเป็นวัดในท้องถิ่น แต่ก็มีความแข็งแกร่งในการพัฒนา อีกทั้งมีประวัติศาสตร์จารึกว่าเป็นวัดหนึ่งที่ในหลวงรัชกาลที่ ๙ เสด็จพระราชดำเนิน จนเป็นศูนย์รวมความศรัทธาของชาวบ้านจนถึงปัจจุบันนี้

ต้นก้ามปู วัดปากน้ำ

ขอขอบคุณการติดตามเรื่องราว แล้วพบกันใหม่ครับ สวัสดี…

ช่องทางการติดตามเรื่องราว ภารกิจเที่ยววัด

ติดตามเรื่องราวผ่าน Facebook เพจได้ที่ www.facebook.com/faith108

หรือติดตามช่อง YouTube Channel ได้ที่ www.youtube.com/FaithThaiStory

แบ่งปันเรื่องราวการท่องเที่ยววัดที่กลุ่ม รวมพลคนชอบเที่ยววัด

เว็บไซต์หลัก ที่ www.faiththaistory.com

 

ADVERTISEMENT