เจดีย์ศรีไตรรัตนานุสรณ์ แม่ชีแก้ว เสียงล้ำ บ้านห้วยทราย มุกดาหาร

By | October 17, 2017
Share on Facebook248Pin on Pinterest0Share on Google+0Tweet about this on Twitter


https://youtu.be/9hPnTrQWyKs

เจดีย์ศรีไตรรัตนานุสรณ์ แม่ชีแก้ว เสียงล้ำ บ้านห้วยทราย มุกดาหาร หรือสำนักชีบ้านห้วยทราย… แม่ชีแก้ว เป็นศิษย์หลวงปู่มั่นและหลวงตามหาบัวและได้รับการรับรองจากหลวงตามหาบัวว่าเป็นแม่ชีที่บรรลุธรรม… ผมได้มีโอกาสเดินทางไปยังจังหวัดนครพนม เพื่อกราบสักการะพระธาตุพนม ในระหว่างเดินทางกลับได้ผ่านมายังจังหวัดมุกดาหาร และเห็นป้ายสำนักแม่ชีแก้ว เสียงล้ำ โดยบังเอิญ

ผมเคยทราบเรื่องราวเกี่ยวกับแม่ชีแก้วมาเล็กน้อย เมื่อมีโอกาสดังกล่าวจึงเลี้ยวรถเข้าเพื่อเก็บภาพบรรยากาศโดยทันที

ทางเข้าสำนักชีบ้านห้วยทราย

ด้านหน้าทางเข้าเพื่อเข้าจะมีลานกว้างสำหรับจอดรถ ซึ่งมีบรรยากาศที่เงียบมาก เพราะห่างไกลจากสถานที่ท่องเที่ยว การจะเดินทางมายังสถานที่แห่งนี้จึงมักจะมาในวันงานบุญหรือบางท่านอาจจะแวะระหว่างการเดินทาง

บรรยากาศภายใน

บรรยากาศโดยรวมมีความสะอาดสะอ้านอย่างมาก จึงน่าจะมีผู้คอยดูแลสถานที่เป็นอย่างดี ในวันที่ผมเดินทางนั้นมีนักท่องเที่ยวเดินทางมาบ้างเล็กน้อยครับ

มณฑปศรีสรณียาลัย

มณฑปศรีสรณียาลัย เป็นสถานที่บรรจุเถ้าอังคารของแม่ชีแก้ว ซึ่งอยู่ก่อนทางขึ้นสู่พระเจดีย์ศรีไตรรัตนานุสรณ์

ผมได้เข้ามากราบรูปหล่อแม่ชีแก้วด้านหน้าก่อนเดินขึ้นไปยังพระเจดีย์

เจดีย์ศรีไตรรัตนานุสรณ์

เจดีย์ศรีไตรรัตนานุสรณ์ เป็นเจดีย์ที่สร้างขึ้นเพื่อระลึกถึงคุณของแม่ชีแก้ว เสียงล้ำ และยังเป็นพิพิธภัณฑ์เรื่องราวของแม่ชีแก้วอีกด้วย

ภายในพระเจดีย์

ในพระเจดีย์ชั้นล่าง จะมีรูปเหมือนแม่ชีแก้ว และจัดแสดงเครื่องใช้ต่างๆของแม่ชีแก้วสมัยที่ยังทรงขันธ์อยู่

รูปเหมือนแม่ชีแก้ว

เครื่องมือเครื่องใช้ของแม่ชีแก้ว

ภาพถ่ายแม่ชีแก้ว

ภายในพระเจดีย์ชั้นล่าง มีเรื่องราวประวัติแม่ชีแก้วให้ได้อ่านและศึกษาอย่างละเอียดเลยครับ สามารถดูเพิ่มเติมในคลิปวีดีโอที่ผมติดไว้ให้ด้านบนบทความนี้

ผมได้ใช้เวลาพอสมควรเพื่ออ่านเรื่องราวของแม่ชีแก้วอย่างเพลิดเพลินใจ ก็ได้รู้ว่า แม่ชีแก้วได้พบหลวงปู่มั่นตั้งแต่ยังเป็นสาว จึงได้เรียนธรรมะจากหลวงปู่มั่น ด้วยเพราะเคยมีบารมีเดิมทำให้จิตของแม่ชีแก้วมีความโลดโผนมาก

หลวงปู่มั่นได้เคยกล่าวว่า ถ้าเป็นชายจะให้บวชเณรและพาออกธุดงค์ แต่เป็นหญิงแบบนี้ยังไม่อยากให้ภาวนา เดี๋ยวจะหลงทางเพราะไม่มีครูอาจารย์ ในอนาคตข้างหน้าจะมีครูอาจารย์มาสั่งสอนเอง

คำสั่งดังกล่าวนี้ หลวงปู่มั่นได้สั่งไว้กับแม่ชีแก้ว ก่อนที่ท่านจะออกธุดงค์แสวงหาธรรมต่อไป  และกาลต่อมาครูอาจารย์ที่มาสั่งสอนแม่ชีแก้วก็คือหลวงตามหาบัวนั่นเอง

คำสั่งหลวงปู่มั่น ต่อแม่ชีแก้ว

เมื่อหลวงตามหาบัวได้มาโปรดแม่ชีแก้ว ตามคำพยากรณ์ของหลวงปู่มั่น ทำให้แม่ชีแก้วรุดหน้าในการภาวนามากยิ่งขึ้นและสำเร็จบรรลุธรรมสูงสุด โดยที่หลวงตามหาบัวได้กล่าวรับรองไว้อย่างชัดเจน

คำยืนยันของหลวงตามหาบัวต่อการบรรลุธรรมของแม่ชีแก้ว

เมื่อผมได้อ่านเรื่องราวต่างๆ เก็บภาพและข้อมูลเพียงพอแล้ว ผมก็ได้ขึ้นไปยังชั้นที่ 2 ของพระเจดีย์

รูปบูชาแม่ชีแก้ว ด้านบนพระเจดีย์

ด้านบนพระเจดีย์ ประดิษฐานรูปหล่อเหมือนแม่ชีแก้วให้บูชา

ผมใช้เวลาอีกสักพัก เพื่อทบทวนและเก็บบรรยากาศต่างๆ เพราะการเดินทางครั้งนี้ถือว่าไกลมากพอสมควร ถ้าเก็บรายละเอียดไม่ครบถ้วนอาจจะเดินทางมาลำบากในอนาคต

ปฐมบทการเข้าสู่วงศ์พระพุทธศานาของแม่ชีแก้ว

แม่ชีแก้วเสียงล้ำ เกิดเมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ.2444 ที่บ้านห้วยทราย อ.คำชะอี จ.มุกดาหาร ได้นามว่า ตาไป่ ซึ่งมีความหมายว่า คนมองเป็นตาเดียวกัน

บิดาของท่านชื่อ ขุนธรรมรังสี มารดาชื่อ นางธรรมรังสี มารดาของได้เสียชีวิตไปตั้งแต่ท่านอายุได้ 5 ปี

บิดาได้ภรรยาใหม่ แต่ก็ไม่เป็นปัญหาในการอยู่ร่วมครอบครัวเดียวกัน

เมื่อตาไป่ อายุได้ 7 ปี ได้เกิดเหตุการณ์สามารถระลึกชาติได้แต่หนหลัง ว่าได้เกิดเป็นแม่ไก่ มีลูกปีละ 7 ตัว วีถีชีวิตมีความลำบากต้องคุ้ยเขี่ยหาแมลงให้ลูกๆได้กิน

แม่ชีแก้วมักจะเตือนสติแก่แม่ชีที่เข้ามาเป็นศิษย์ของท่านเสมอว่า “อย่ากินแล้วนอน เพราะนั่นคือนิสัยของ หมูของหมา ขอให้มุ่งมั่น เพื่อไม่ให้ต้องมาลำบากต่อการเกิด ซึ่งเป็นความทุกข์ที่ไม่สิ้น

มีอีกเรื่องราวหนึ่งเกี่ยวกับการระลึกชาติของแม่ชีแก้ว ท่านเคยเล่าย้อนกลับไปเมื่อครั้งต้นพุทธศักราช พระมหากัจจายนะเถระ ได้เผยแผ่พระพุทธศาสนาในแถบเมืองลาว เวียดนามและจีนตอนใต้ ส่วนแม่ชีแก้วตอนนั้นเกิดเป็นลูกสาวเจ้าเมืองเวียงจันทน์ ในขณะนั้นมีอายุได้ 14 ปี ได้ฟังธรรมจนเกิดความเลื่อมใสศรัทธา จึงสร้างวัดถวาย และได้ชักชวนลูกสาวของอำมาตย์เข้าวัดฟังธรรมถือศีล ปฏิบัติธรรมจนสิ้นอายุขัย

ในชาติปัจจุบันนี้ ลูกอำมาตย์ได้เกิดมาเป็นแพทย์หญิงผู้อุปัฏฐากแม่ชีแก้วในชาติปัจจุบัน จนแม่ชีแก้วลาขันธ์นั่นเอง

เรื่องราวเบื้องต้นนี้ จึงเป็นอำนาจวาสนาบารมีแต่เดิม ในการมุ่งสู่พระธรรมอย่างมุ่งมั่น แม้จะเกิดเป็นหญิง แต่จิตก็สามารถบรรลุเป็นพระอริยะได้เช่นกัน

ในช่วงปี พ.ศ.2460 หลวงปู่เสาร์ กันตสีโล และหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต พร้อมคณะศิษย์ประมาณ 60 รูป เช่น หลวงปู่ขาว อนาลโย , หลวงปู่ชอบ ฐานสโม, หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี, ได้ธุดงค์แสวงธรรมมายังแถบนี้ ไม่ห่างไกลจากหมู่บ้านห้วยทราย ส่วนใหญ่ท่านจะกระจายกันพักอยู่ตามต้นไม้ ถ้ำ เงื้อมผา ป่าช้า ที่ไม่ห่างไกลกันมาก

ขณะนั้นตาไป่มีอายุได้ 16 ปี ได้ถางป่าเพื่อปลูกหม่อนเลี้ยงไหม  หลวงปู่มั่นได้พอใจที่ดินผืนนี้ ตาไป่จึงน้อมถวายที่ดินนั้น ท่านจึงตั้งเป็นวัดชื่อ วัดหนองน่อง หรือหนองน้อง

หลวงปู่มั่นได้ให้พรแก่ตาไป่ มีสาระสำคัญว่า ชาตินี้จะไม่มีมีวันอดอยาก จากนั้นหลวงปู่มั่นให้ตาไป่สมาทานศีล และสอนการภาวนา โดยใช้คำบริกรรมว่า “พุทโธ”

ในคืนนั้นเอง ตาไป่ได้สวดมนต์แล้วนั่งภาวนาต่อ ปรากฏว่าจิตได้สงบลงอย่างรวดเร็วเป็นสมาธิเต็มภูมินานถึง 7 ชั่วโมง เกิดนิมิตเห็นร่างกายตนเองค่อยๆแก่ลงแล้วก็ตายไป มีบรรดาเหล่าหนอนชอนไชกัดกินร่างกายจนหมด เหลือแต่โครงกระดูก และได้ปรากฏเห็นหลวงปู่มั่นใช้ไม้เท้าชี้โครงกระดูกนั้น ไฟก็เกิดลุกไหม้จนกลายเป็นเถ้าถ่าน

จากนั้นนิมิตนั้นก็หายไป  ตาไป่คิดละอายใจว่าตนเองได้เผลอหลับและฝันไป จึงนำเรื่องกราบเรียนต่อหลวงปู่มั่นในวันรุ่งขึ้น

หลวงปู่มั่นท่านได้บอกแก่ตาไป่ ไปว่า นั่นไม่ใช่ฝัน แต่เป็นนิมิตในสมาธิภาวนา หลวงปู่มั่น ท่านกล่าวย้ำว่า ได้บำเพ็ญบารมีมาหลายภพหลายชาติแล้ว จนคำว่า อนิจจา วต สังขารา ได้เจืออยู่ในจิตใจทั้งหมดแล้ว

ด้วยการที่จิตของตาไป่ มีความรู้และนิมิตต่างๆอย่างพิสดาร เกินบุคคลทั่วไป ถ้าไม่มีครูอาจารย์อาจหลงทาง ดังนั้น ก่อนที่หลวงปู่มั่นจะจากลาบ้านห้วยทราย ท่านจึงสั่งให้ตาไป่หยุดการภาวนา และบอกอย่างหนักแน่นว่า ต่อไปจะมีครูบาอาจารย์ที่ทรงคุณธรรมมาแนะนำอุบายวิธีการปฏิบัติ

ตอนนั้นตาไป่ ไม่เข้าใจเหตุผลที่หลวงปู่มั่นได้สั่งให้หยุดภาวนา แต่ด้วยความเคารพศรัทธาต่อหลวงปู่มั่น ตาไป่จึงจำยอมที่จะปฏิบัติตาม

จากนั้นชีวิตแม่ชีแก้ว ก็เปลี่ยนไปเพราะสนใจในทางธรรมทุกลมหายใจ จนกระทั่งเวลาผ่านไปถึงปี พ.ศ. 2493 จึงได้พบกับพระธุดงค์มายังบ้านห้วยทราย และเป็นพระอาจารย์สอนภาวนา นั่นก็คือหลวงตามหาบัวนั่นเอง

แอดมินเล่าเรื่อง แม่ชีแก้ว เสียงล้ำ


https://youtu.be/0BS0XVSbHWg

สรุปปิดท้าย

บรรยากาศโดยรวมเงียบสงบ เพราะด้วยห่างไกลเมือง มีผู้คนเดินทางมาบ้างไม่มากนัก ซึ่งน่าจะเป็นคนเดินทางผ่านมา และคนในพื้นที่ ที่มีความศรัทธาต่อแม่ชีแก้ว … แม้จะมีผู้คนไม่มาก แต่สถานที่มีความสะอาด เรียบง่าย ทำให้ย้อนจินตนาการถึงอดีตว่าสถานที่แห่งนี้คงมีความสงบเหมาะแก่การปฏิบัติธรรมเป็นอย่างยิ่ง

จุดเด่นของพระเจดีย์นี้ คือมีเรื่องราวของแม่ชีแก้วที่ละเอียด ก่อสร้างได้ประณีต รายละเอียดเนื้อหาเรื่องราวมีทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ซึ่งหาได้น้อยมากที่มีการแปลเป็นภาษาต่างประเทศเช่นนี้

ผมขอแนะนำว่า ท่านที่รักการเดินทางตามรอยความศรัทธา ถ้าผ่านมายังเส้นทาง อ.คำชะอี จ.มุกดาหาร… สำนักชีแห่งนี้ ไม่ควรพลาดที่จะเข้ามาเก็บบรรยากาศ เพราะถือเป็นประวัติศาสตร์หนึ่งที่จารึกถึง ผู้หญิงที่สามารถบรรลุธรรม ได้เช่นกัน

ขอขอบคุณการติดตามเรื่องราวนี้ และขออนุโมทนา แล้วพบกันใหม่ในบทความต่อไป สวัสดีครับ…

ช่องทางการติดตามเรื่องราว ภารกิจเที่ยววัด

ติดตามเรื่องราวผ่าน Facebook เพจได้ที่ www.facebook.com/faith108

หรือติดตามช่อง YouTube Channel ได้ที่ www.youtube.com/FaithThaiStory

แบ่งปันเรื่องราวการท่องเที่ยววัดที่กลุ่ม รวมพลคนชอบเที่ยววัด

เว็บไซต์หลัก ที่ www.faiththaistory.com

Share on Facebook248Pin on Pinterest0Share on Google+0Tweet about this on Twitter
 

ADVERTISEMENT