Tag Archives: หลวงพ่อเศียร. วัดอโศการาม

หลวงพ่อเศียร พระพุทธรูปคู่วัดอโศการามและตำนานความศักดิ์สิทธิ์

https://youtu.be/FOvYWP7yPUM หลวงพ่อเศียร พระพุทธรูปคู่วัดอโศการาม สมุทรปราการและตำนานความศักดิ์สิทธิ์ที่ท่านพ่อลีได้สร้างไว้ … สวัสดีครับท่านผู้ติดตามที่สนใจเรื่องราวการเดินทางตามรอยความศรัทธา วันนี้ผมจะขอนำเรื่องราวพระพุทธรูปองค์หนึ่ง ที่อยู่คู่วัดอโศการาม จังหวัดสมุทรปรากรา โดยท่านพ่อลี ธัมมธโร ได้ดำริให้สร้างขึ้น นั่นก็คือ “หลวงพ่อเศียร”