Tag Archives: หลวงพ่อฤาษีลิงดำ

ความสัมพันธ์ของหลวงพ่อฤาษีลิงดำกับพระสายหลวงปู่มั่น

https://youtu.be/fn_2_lbDmvU สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาเขียนบทความพิเศษเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของหลวงพ่อฤาษีลิงดำกับพระสายหลวงปู่มั่น ผมเชื่อว่าท่านที่ให้ความสนใจในเรื่องราวของครูบาอาจารย์คงต้องรู้จักหลวงปู่มั่นและหลวงพ่อฤาษีลิงดำอย่างแน่นอน เนื่องด้วยทั้งหลวงปู่มั่นและหลวงพ่อฤาษีลิงดำ ต่างมีคณะศิษย์มากมายที่ให้ความเคารพศรัทธาทั่วประเทศ ตัวผมเองนั้นเกิดทันในสมัยของหลวงพ่อฤาษีลิงดำแต่ตอนนั้นก็ยังเด็กมากจึงไม่มีโอกาสได้พบกับหลวงพ่อในสมัยที่ยังทรงขันธ์อยู่

เขาวงพระจันทร์กับการธุดงค์ของหลวงพ่อปานและหลวงพ่อฤาษีลิงดำ

การเดินทางท่องเที่ยวและทำบุญแต่ละสถานที่มักจะมีเรื่องราวที่น่าสนใจแตกต่างกันไป แต่สิ่งที่น่าสนใจสำหรับผมคือเรื่องราวการตามรอยพระอริยะเจ้าองค์ต่างๆ ที่เดินทางไปยังสถานที่นั้นๆ ด้วยเหตุนี้ผมจะขอนำเรื่องราวสถานที่สำคัญสถานที่หนึ่งก็คือ เขาวงพระจันทร์ ที่หลวงพ่อปาน โสนันโทได้นำคณะศิษย์เดินทางธุดงค์แสวงหาธรรม โดยหนึ่งในคณะศิษย์นั้นคือหลวงพ่อฤาษีลิงดำ ซึ่งมีเรื่องราวที่น่าสนใจอย่างมาก ส่วนตัวผมเองนั้นมีความเชื่อว่าสถานที่ต่างๆ ที่พระอริยะเจ้าได้เดินทางไปถึงนั้น ย่อมมีความศักดิ์สิทธิ์และต้องมีมูลเหตุสำคัญในการไปถึง ไม่ใช่ด้วยความบังเอิญ ผมได้ลองค้นหาข้อมูลเรื่องราวต่างๆเกี่ยวกับเขาวงพระจันทร์ ก็พบว่ามีบันทึกในหนังสือ 2 เล่ม คือ “ประวัติหลวงพ่อปาน โสนันโท” และ “หลวงพ่อธุดงค์” ซึ่งทั้งสองเล่มนี้เป็นหนังสือที่พิมพ์ขึ้นถอดความจากธรรมเทศนาของหลวงพ่อฤาษีลิงดำ จึงมีความน่าเชื่อถือพอสมควร เขาวงพระจันทร์ ปัจจุบันอยู่ในพื้นที่วัดเขาวงพระจันทร์ จังหวัดลพบุรี จะมีประเพณีงานบุญประจำปีเพื่อขึ้นนมัสการรอยพระพุทธบาท ซึ่งจะจัดขึ้นในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ ของทุกๆปี จะมีผู้แสวงบุญเดินทางมากันเป็นจำนวนมาก และสามารถเดินขึ้นเขาวงพระจันทร์ได้ตลอด 24 ชั่วโมง จุดแรกที่นักเดินทางมาถึงจะผ่านศาลเจ้าพ่อขุนด่านก่อน ซึ่งเจ้าพ่อขุนด่านมีเรื่องราวการบันทึกในหนังสือเช่นกันอยู่ในตอน “อานุภาพท่านเจ้าพ่อขุนด่าน” ซึ่งผมขอถอดความมานำเสนอดังนี้ อานุภาพท่านเจ้าพ่อขุนด่าน ท่านขุนด่านเป็นเทวดาของท่านท้าวเวสสุวัณ มีเครื่องทรงประจำสีแดง คือ นุ่งห่มสีแดง และโพกผ้าก็สีแดงเหมือนกัน ท่านที่ทรงเครื่องแดงนี้จัดเป็นเทวดามีอานุภาพมาก สมัยที่เขาวงพระจันทร์ยังมีสถานที่ยังไม่สมบูรณ์อย่างปัจจุบัน หลวงพ่อปานท่านกำลังสร้างมณฑปและบันไดขึ้นเขา มีพระองค์หนึ่งเป็นลูกศิษย์นอกสำนักของหลวงพ่อปาน ชื่อ ท่านสำราญ ชาวบ้านเรียกว่าอาจารย์สำราญ ขณะนี้สำราญอยู่เมืองผีนานแล้ว เพราะท่านแก่กว่าฉันมาก สมัยฉันอายุ 20 ปีเศษ ท่านมีอายุเกือบ 40 ปีแล้ว ท่านอยู่ประจำที่เขาวงพระจันทร์ เป็นเขตอารักขาของท่านขุนด่าน หลวงพ่อปานท่านสั่งไว้เสมอว่า อย่าประกาศตัวเป็นศัตรูกับผี ควรทำตนเป็นมิตรกับผีจะได้อยู่เป็นสุข เพราะผีไม่ใช่คน ถ้าเป็นศัตรูกัน เวลาที่เขามาทำอันตรายไม่มีนิมิตปรากฏ ท่านสำราญก็ไม่เชื่อ ปกติท่านสวดบทวิปัสสิสเสมอเพื่อไล่ผี คาถาบทนี้เป็นคาถาในบทภาณยักษ์และภาณพระ… Read More »

เทพเจ้ากวนอูกับหลวงพ่อฤาษีลิงดำ จากหนังสือ ตายไม่สูญ…แล้วไปไหน

สวัสดีครับ วันนี้ผมขอพักเรื่องราวในเรื่องการท่องเที่ยววัดสักบทความ จึงขอนำเสนอเรื่องราวของเทพเจ้าหรือภาษาไทยเราๆที่เรียกกันว่า เทวดา มานำเสนอกันสักนิด ซึ่งจะเป็นเรื่องราวคร่าวๆ สอดแทรกคำสอนของพระสงฆ์นั่นก็คือหลวงพ่อราชพรหมยาน (ฤาษีลิงดำ) ซึ่งผมเองนั้นมีความศรัทธาในองค์หลวงพ่อเป็นอย่างยิ่ง บทความนี้ผมจะนำเสนอเรื่องราวของเทพเจ้ากวนอู ซึ่งคนไทยหลายๆคนก็มักคุ้นเคยกันดี เป็นเทพเจ้านักรบที่ได้รับความเคารพนับถือในหมู่คนจีนและคนไทยอย่างกว้างขวาง ตัวผมเองก็นึกแปลกใจว่าทำไมสังคมไทยจึงได้รับอิทธิพลเรื่องราวของเทพเจ้ากวนอูมากขนาดนี้ ซึ่งแต่เดิมนั้นตัวผมเองก็ไม่ค่อยจะเข้าใจเรื่องราวและไม่มั่นใจว่าเทพเจ้ากวนอูนั้นจะมีอยู่จริงหรือไม่ แต่ด้วยเหตุบังเอิญที่ผมได้ไปอ่านหนังสือ “ตายไม่สูญ … แล้วไปไหน” ซึ่งเป็นหนังสือที่ถอดความมาจากการเทศนาของหลวงพ่อฤาษีลิงดำ จึงทำให้ผมนั้นคลายความสงสัยไปเยอะเลยครับ… หนังสือ “ตายไม่สูญ…แล้วไปไหน” เป็นหนังสือที่น่าสนใจยิ่งนัก โดยเฉพาะผู้ที่มีความศรัทธาในหลวงพ่อฤาษีลิงดำ ควรที่จะหามาเป็นเจ้าของเพื่อไว้ศึกษาข้อมูลเรื่องราว ในการดำเนินชีวิตได้เป็นอย่างดี หนังสือเล่มนี้ มีเรื่องราวมากมายเกี่ยวกับบุคคลต่างๆ เมื่อตายไปแล้ว ได้พบเจอกับสิ่งใด … ทั้งนี้  ตามหลักคำสอนของพระพุทธศาสนาก็ได้กล่าวถึงเรื่องความเชื่อตามหลักกาลามสูตร 10 ซึ่งมีหัวข้อดังนี้ อย่าปลงใจเชื่อ ด้วยการฟังตามกันมา (มา อนุสฺสเวน) อย่าปลงใจเชื่อ ด้วยการถือสีบๆกันมา (มา ปรมฺปราย) อย่าปลงใจเชื่อ ด้วยการเล่าลือ (มา อิติกิราย) อย่าปลงใจเชื่อ ด้วยการอ้างตำรา หรือคัมภีร์ (มา ปิฏกสมฺปทาเนน) อย่าปลงใจเชื่อ เพราะตรรก (มา ตกฺกเหตุ) อย่าปลงใจเชื่อ เพราะอนุมาน (มา นยเหตุ) อย่าปลงใจเชื่อ ด้วยการคิดตรองตามแนวเหตุผล (มา อาการปริวิตกฺเกน) อย่าปลงใจเชื่อ เพราะเข้าได้กับทฤษฎีที่พินิจไว้แล้ว (มา ทิฏฐินิชฺฌานกฺขนฺติยา) อย่าปลงใจเชื่อ เพราะมองเห็นรูปลักษณะน่าจะเป็นไปได้… Read More »

พระคำข้าว พระเครื่องวัตถุมงคล เด่นด้านลาภมาก หลวงพ่อฤาษีลิงดำ

https://youtu.be/Zk08RYHZ_SU พระคำข้าว พระเครื่องวัตถุมงคล เด่นด้านลาภมาก หลวงพ่อฤาษีลิงดำ… สวัสดีครับ วันนี้ผมขอนำเรื่องราวเกี่ยวกับพระเครื่องวัตถุมงคล ของหลวงพ่อฤาษีลิงดำ ที่เป็นที่นิยมสูงองค์หนึ่งในปัจจุบันนี้ นั่นก็คือพระคำข้าว … “พระคำข้าว” เป็นวัตถุมงคล ที่หลวงพ่อฤาษีลิงดำ ได้เคยกล่าวไว้ว่า เป็นพระที่ให้ลาภมาก เพราะเป็นพระที่สร้างได้ยากและมีขั้นตอนที่ไม่ธรรมดาเหมือนวัตถุมงคลแบบอื่นๆ แม้ว่าพระคำข้าว จะมีการสร้างในสมัยหลวงพ่อฤาษีลิงดำ จะมีจำนวนมาก แต่ก็ไม่เคยที่จะลดความต้องการบูชาของผู้มีจิตศรัทธาเลย สำหรับผมเองนั้น แม้ว่าจะเกิดทันสมัยหลวงพ่อยังไม่มรณภาพ แต่ก็ไม่ได้บูชาในสมัยหลวงพ่อ เพราะเพิ่งมารู้จักหลวงพ่อเมื่อหลวงพ่อนั้นได้มรณภาพไปแล้ว แต่ทั้งนี้ทั้งนั้น พระคำข้าว ก็ยังคงเหลือให้บูชาที่วัดท่าซุงอยู่ในปัจจุบันนี้ ซึ่งก็ยังมีให้บูชาจำนวนมากอยู่เหมือนกันครับ ผมเดินทางไปที่วัดท่าซุง ก็ยังเห็นมีให้บูชาอยู่มากพอสมควร และผมก็ได้บูชามา 2 องค์ เก็บไว้เป็นที่ระลึกถึงคุณหลวงพ่อ ในราคาเช่าบูชาที่องค์ละ 1,600 บาท แม้จะราคาแพงไปนิด แต่ผมก็ยินดีที่ได้รับพระคำข้าวนี้ เพราะเป็นวัตถุมงคลที่ทันสมัยหลวงพ่อ เป็นวัตถุมงคลที่หลวงพ่อได้พูดถึงมากองค์หนึ่ง ที่มอบให้เป็นสมบัติของลูกหลานจนถึงปัจจุบันนี้ พระคำข้าวสร้างขึ้นอย่างไร เกี่ยวกับพระคำข้าว หลวงพ่อฤาษีลิงดำ ได้เคยเทศน์และบอกกล่าวกับลูกหลานไว้ว่า พระคำข้าวเป็นพระที่ทำได้ยาก เพราะต้องสละคำข้าวที่มีรสชาติอร่อยออกมาเสก ใช้เวลานานถึง 3 เดือนไม่ขาด จากนั้นจะนำข้าวทั้งหมดมาทำเป็นผง ใช้เป็นมวลสารหลักในการสร้างพระคำข้าวขึ้นมา จากนั้นจะนำเข้าพิธีพุทธาภิเษกใหญ่อีกครั้งหนึ่ง จะเด่นในด้านลาภมาก เวลาจะทำอะไรให้อธิษฐานให้พระท่านช่วยสงเคราะห์ พระคำข้าวที่เหลือให้บูชาที่วัดท่าซุง อัพเดท พ.ศ. 2558 ผมเดินทางไปที่วัดท่าซุง จะเห็นมีพระคำข้าวให้บูชาอยู่ 2 ปี ที่สร้าง ได้แก่ 1. รุ่นที่สร้างปลุกเสกเมื่อวันที่ 29… Read More »

มีเงินน้อย อยากจะได้อานิสงส์มากๆ จะทำบุญอย่างไร โดยหลวงพ่อฤาษีลิงดำ

https://youtu.be/sTSoZ_T48MU ขึ้นต้นหัวข้อ “มีเงินน้อย อยากจะได้อานิสงส์มากๆ จะทำบุญอย่างไร” คงเป็นคำถามที่หลายๆคนก็คงคาใจเช่นเดียวกับผม ถ้าจะกล่าวถึงคนไทย ก็ต้องบอกว่า มีนิสัยที่ชอบทำบุญมากประเทศหนึ่ง เพราะตามคำสอนทางพระพุทธศาสนา จะสอนเรื่องการให้ทานไว้ด้วย อีกทั้งเมื่อมีเทศกาลสำคัญๆ คนไทยก็มักจะเข้าวัดทำบุญกันมาก เมื่อเร็วๆนี้ มีการสำรวจจาก มาสเตอร์การ์ด ระบุว่าประเทศไทยเป็นประเทศที่ใจบุญมากที่สุดในเอเชียประจำปี 2015 จากการบริจาคโดยทำการสำรวจตัวอย่าง 500 คน จากกลุ่มคนที่มีอายุ 18 – 64 ปี ใน 14 ประเทศทั่วเอเชีย พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามจากประเทศไทยทำบุญมากที่สุดในเอเชีย ที่ 70.5% โดยมีประเทศเวียดนามตามมาเป็นอันดับที่ 2 ที่ 70.4%  และประเทศญี่ปุ่นอยู่ในอันดับรั้งท้ายที่ 16.2% จากการทำบุญนี้ จะเน้นในเรื่องการบริจาคเป็นหลัก ผมก็รู้สึกดีใจที่คนไทยนิยมบริจาคช่วยเหลือสังคม และผมจึงเกิดคำถามในใจขึ้นมาว่า นอกจากจะเป็นประโยชน์ต่อสังคมแล้ว ทางพระพุทธศาสนาได้กล่าวเรื่องผลของบุญไว้อย่างไร และถ้ามีทรัพย์น้อยๆ จะทำอย่างไรให้ได้อานิสงส์มาก คำถามนี้ ผมก็ลองค้นหาข้อมูลทางอินเตอร์เน็ต ก็ไปเจอกับคำถามเดียวกัน ซึ่งเป็นคำถามธรรมต่อหลวงพ่อฤาษีลิงดำ วัดท่าซุง จากหนังสือ หัวข้อเรื่องที่ ๑๕ : สารพันปัญหาว่าด้วยเรื่องทานโดย ท่านเจ้าคุณพระราชพรหมยาน จากเนื้อหาที่ได้ค้นเจอ ผมเห็นว่าเป็นประโยชน์ต่อพุทธศาสนิกชนอย่างมาก ประกอบกับตัวผมเองนั้นก็มีศรัทธาต่อหลวงพ่อฤาษีลิงดำอยู่แล้ว จึงขอนำบทความในหนังสือนี้ มาเผยแพร่บนบล็อกส่วนตัวของผมด้วย โดยสรุปเนื้อหา หลวงพ่อฤาษีลิงดำ ท่านได้เมตตาตอบคำถาม โดยมีเนื้อหาในเรื่องของกำลังใจเป็นหลัก คือความไม่กังวลในการทำบุญ ให้ทำตามกำลังไม่เดือดร้อน และทำบุญในขอบเขตบุญที่เหมาะสม ผมคิดว่าน่าจะเกี่ยวกับเนื้อนาบุญเป็นส่วนประกอบด้วย… Read More »

หลวงพ่อปานนมัสการพระพุทธฉาย สระบุรี และยืนยันว่าเป็นพระพุทธฉายแท้จริง

https://youtu.be/xa_hLoePTuc หลวงพ่อปานนมัสการพระพุทธฉาย สระบุรี และยืนยันว่าเป็นพระพุทธฉายแท้จริง อีกครั้งหนึ่งที่ผมได้เดินทางมาที่วัดพระพุทธฉาย เพื่อนมัสการพระพุทธฉาย จังหวัดสระบุรี สำหรับการเดินทางมายังวัดพระพุทธฉายผมได้เดินทางมาที่นี่บ่อยครั้ง เนื่องจากว่าเคยทำงานใกล้เคียงกับสถานที่แห่งนี้เมื่อหลายปีก่อน แต่ผมก็ยังไม่ทราบเรื่องราวความเป็นมาของพระพุทธฉายแห่งนี้ จนเมื่อเร็วๆนี้ ผมเกิดนึกสงสัยเกี่ยวกับเรื่องพระพุทธฉายขึ้นมาอีกครั้ง สงสัยในเรื่อง พระพุทธฉายแห่งนี้เป็นพระพุทธฉาย ที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงปาฏิหาริย์ ไว้จริงหรือไม่ ในใจผมก็กลัวต่อการปรามาสต่อพระพุทธองค์อย่างมาก จึงได้พยายามค้นหาข้อมูลเรื่องราวนี้อีกครั้ง และผมได้ไปอ่านเจอเรื่องราวพระพุทธฉาย ในหนังสือ “ประวัติหลวงพ่อปาน โสนันโท” ซึ่งเป็นการบันทึกจากการแสดงธรรมของหลวงพ่อฤาษีลิงดำ ซึ่งเป็นลูกศิษย์หลวงพ่อปาน สำหรับเรื่องราวนั้นจะปรากฏในตอนที่หลวงพ่อปานเดินทางธุดงค์แสวงหลักธรรม พร้อมกับพระลูกศิษย์ ตามเส้นทางสระบุรี โดยได้เดินทางไปนมัสการรอยพระพุทธบาทที่สระบุรีก่อน แล้วจึงธุดงค์มาต่อที่พระพุทธฉาย ทุกๆครั้งที่หลวงพ่อปานธุดงค์ไปทางใด ก็มักจะทดสอบลูกศิษย์อยู่เสมอ และที่พระพุทธฉายเช่นกัน หลวงพ่อปานก็ได้ทดสอบลูกศิษย์ ให้ทำการพิสูจน์เรื่องราวพระพุทธฉายว่าเป็นของแท้จริงหรือไม่ หลวงพ่อปานให้ลูกศิษย์พิสูจน์พระพุทธฉายว่าแท้จริงหรือไม่ หลวงพ่อปานท่านให้พระทุกรูปเข้าอาโลกกสิณเต็มระดับ เมื่อได้รับบัญชาทุกองค์จึงเข้าอาโลกกสิณเต็มระดับ ต่างก็ทราบว่าหลวงพ่อจะได้พิสูจน์ความจริงเรื่องพระพุทธฉายอีกแล้ว ต่างก็เข้าฌาน 4 ในอาโลกกสิณทันที เมื่อท่านตรวจเห็นว่าทรงฌานดี อารมณ์สะอาด ท่านบอกให้ทดสอบเรื่องพระพุทธฉายว่าพระพุทธเจ้ามาฉายไว้จริงหรือเปล่า มีใครเป็นต้นเหตุให้พระพุทธเจ้ามาฉาย คณะศิษย์ทั้งสี่ต่างก็ตรวจตามความสามารถ ผลงานที่เขียนไว้ตรงกัน คือ เห็นแถวบริเวณพระพุทธฉายเป็นเขตใกล้ทะเล มีคน 2 คน คนหนึ่งรูปร่างสูงใหญ่ สูง ผิวขาว หน้ามน ๆ อีกคนหนึ่งผิวดำ สันทัดคน ร่างเล็กกว่าคนก่อน เป็นหัวหน้าสร้างที่พักด้วยไม้เหลือง เสร็จแล้วมีพระนิมนต์พระพุทธเจ้ามาพร้อมด้วยพระสาวกไม่กี่รูป เมื่อพระองค์ทรงเทศน์จบแล้วจะกลับ เขา 2 คน ขอให้พระองค์ทรงทำของที่ระลึก ท่านเลยเนรมิตรูปท่านกับพระอัครสาวกทั้งสองไว้เพื่อให้เขาบูชา พอเขียนเสร็จ คณะศิษย์ต่างก็ถวายผลงาน… Read More »

ความเชื่อพระคาถาเงินล้าน ของหลวงพ่อฤาษีลิงดำ และประสบการณ์ของพระภาสกร

ความเชื่อพระคาถาเงินล้าน ของหลวงพ่อฤาษีลิงดำ และประสบการณ์ของพระภาสกร เรื่องนี้ผมขอกล่าวในเรื่องของความเชื่อและความศรัทธาส่วนบุคคล ขอให้ใช้วิจารณญาณกันนะครับ ทั้งนี้ผมเห็นว่าอาจจะมีประโยชน์เพราะอย่างน้อยก็มีส่วนเกี่ยวข้องในเรื่องของการรักษาศีล 5 เข้ามาด้วย ซึ่งเป็นการปฏิบัติความดีตามคำสอนของพระพุทธศาสนา เรื่องพระคาถาเงินล้าน เป็นพระคาถาที่แพร่หลายในสมัยของหลวงพ่อราชพรหมยาน วัดท่าซุงหรือ หลวงพ่อฤาษีลิงดำอย่างมาก ซึ่งเป็นเรื่องที่น่าอัศจรรย์ ที่มีผู้คนประสบผลสำเร็จมากมาย แต่ทั้งนี้ ทั้งนั้น มีผู้ที่แนะนำไว้ว่าจะต้องมีการรักษาศีล 5 อย่างเคร่งครัดประกอบคู่กันไป  ถ้าจะกล่าวกันหลายๆคนอาจจะคิดว่าเป็นสิ่งที่งมงาย หาหลักและเหตุผลทางวิทยาศาสตร์ไม่ได้ แต่สำหรับผู้ที่เชื่อและศรัทธา ก็ยินดีที่จะเชื่อและปฏิบัติตามกันก็หลายคน ผมจึงขอนำเรื่องราวของพระคาถาเงินล้านนี้มาเล่าให้กันฟัง จะเชื่อหรือไม่ก็ขอให้ใช้วิจารณญาณด้วยนะครับ จากข้อมูลต่างๆ ที่ผมค้นหามามีเรื่องราวว่า พระคาถาเงินล้าน เป็น พระคาถาพระปัจเจกโพธิ์โปรดสัตว์ และมีพระคาถาอื่นๆ เข้ามาประกอบเป็นพระคาถาเงินล้านที่แพร่หลายมาจนวันนี้  เริ่มต้นของพระคาถาจึงมาจากพระคาถาพระปัจเจกโพธิ์โปรดสัตว์มาก่อน ซึ่งหลวงพ่อปานได้นำมาเผยแพร่ให้เหล่าลูกศิษย์ทั้งหลาย โดยประวัติพระคาถามีคร่าวๆพอสังเขปคือ ครูผึ้งเป็นผู้นำมาถวายแก่หลวงพ่อปาน วัดบางนมโคเพื่อให้เผยแพร่ และครูผึ้งได้เล่าเรื่องราวพระคาถานี้ว่าได้จากพระธุดงค์รูปหนึ่งเมื่อตอนอายุประมาณ 40 ปี (ครูผึ้งนำพระคาถามาถวายหลวงพ่อปานเมื่ออายุ 99 ปี) เหตุการณ์คือมีพระธุดงค์เดินธุดงค์มารูปเดียว แล้วรู้สึกเลื่อมใสมาก จึงได้นิมนต์ให้พักอยู่เพื่อบำเพ็ญกุศลเป็นเวลา 5 วัน ได้ปฏิบัติท่านอย่างดีเท่าที่จะทำได้ ได้เรียนกรรมฐานจากท่าน ท่านได้สอนให้เป็นอย่างดี เมื่อจะกลับท่านได้มอบพระคาถาพระปัจเจกพระพุทธเจ้าไว้ให้ และบอกว่าสวดมนต์พระคาถานี้แล้วจะไม่ยากจน อ่านบทความ วัดบางนมโค ที่ลิ้งก์ >> www.faiththaistory.com/wat-bangnomkho ตำนานที่มา ปาฏิหาริย์อภินิหารพระคาถาพระปัจเจกพุทธเจ้า https://youtu.be/4xyqdsrkUXM ตัวพระคาถาพระปัจเจกโพธิ์โปรดสัตว์มีดังนี้ นะโมตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ(ว่า 3 จบ) พุทธะมะอะอุ นะโมพุทธายะ… Read More »

หลวงพ่อเงินไหลมาเทมา พระพุทธรูปยืน ที่เชื่อกันว่าบันดาลลาภมาก วัดท่าซุง อุทัยธานี

หลวงพ่อเงินไหลมาเทมา พระพุทธรูปยืน ที่เชื่อกันว่าบันดาลลาภมาก วัดท่าซุง อุทัยธานี ถ้าจะกล่าวถึงวัดท่าซุง หรือวัดจันทาราม จังหวัดอุทัยธานีแล้ว หลายๆคนก็จะต้องนึกถึงหลวงพ่อฤาษีลิงดำ ซึ่งท่านเป็นอดีตเจ้าอาวาสและเป็นศิษฐ์อีกของหลวงปู่ปาน วัดบางนมโค ในสมัยที่ท่านยังมีชีวิตอยู่นั้น ท่านได้พัฒนาวัดท่าซุงให้เจริญไปอย่างมาก มีสิ่งปลูกสร้างมากมายภายในวัด และทุกสิ่งปลูกสร้างล้วนมีความประณีตสวยงามทั้งสิ้น ยิ่งไปกว่านั้นการสร้างสิ่งต่างๆภายในวัด ก็ล้วนแต่มีเหตุผลด้วยกันทั้งสิ้น และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คุ้นตากันองค์หนึ่งคือ พระยืนขนาดสูง 30 ศอก หรือที่กล่าวเรียกกันว่า “หลวงพ่อเงินไหลมาเทมา” (1 ศอก เท่ากับ 50 เซนติเมตร) ซึ่งประดิษฐานอยู่ที่ด้านหน้าหอพระไตรปิฎก เหตุแห่งการสร้างพระพุทธรูปยืนองค์นี้ก็มีเรื่องราวมาเช่นกัน ซึ่งมีประวัติการสร้างพอสังเขปดังนี้ หลวงพ่อฤาษีลิงดำ มักจะสั่งสอนลูกศิษย์ทั้งหลายอยู่เสมอในเรื่องของการชำระหนี้สงฆ์ เนื่องจากว่าแต่ละคนนั้นล้วนแต่เคยเอาของสงฆ์มาด้วยกันทั้งนั้น ไม่ว่าการจะเก็บสิ่งของต่างๆภายในวัดไปใช้โดยไม่ได้ขออนุญาต แม้ว่าจะเป็นเพียงเศษใบไม้ กิ่งไม้แห้ง เศษกระเบื้องแตกภายในวัด ทุกสิ่งทุกอย่างล้วนเป็นของสงฆ์ ถ้าได้นำสิ่งนั้นกลับมาจะติดหนี้กรรมกันทั้งนั้น และส่งผลไปสู่การตกนรกเมื่อตายไป เคยมีญาติโยมสอบถามหลวงพ่อฤาษีลิงดำไปว่า การจะชำระหนี้สงฆ์นั้น ควรจะทำอย่างไรถึงจะหมดสิ้น และหลวงพ่อเองก็ได้ให้คำแนะนำไปว่า จะต้องสร้างพระพุทธรูปขนาดหน้าตัก 4 ศอก ขึ้นไปเพื่อเป็นพุทธบูชา ซึ่งถ้าเราได้เข้าไปในวัดท่าซุงจะมองเห็นพระพุทธรูปขนาด 4 ศอกมากมายประดิษฐานโดยรอบพื้นที่วัด เนื่องจากมีผู้คนศรัทธาได้มาทำการสร้างถวายไว้ ปัจจุบันมีอยู่ทั้งสิ้น 1,059 องค์ นอกจากนี้หลวงพ่อก็ยังแนะนำอีกว่า การสร้างพระพุทธรูปถวายถ้าจะให้ได้อานิสงส์ผลบุญครบทั้งคณะที่ร่วมกันสร้าง จะต้องทำการปิดทองที่องค์พระด้วย การสร้างพระพุทธรูปขนาดหน้าตัก 4 ศอก ได้ดำเนินการก่อสร้างจากญาติโยมที่ศรัทธามากมายจากทั่วประเทศ แต่ละองค์นั้นต้องใช้ปัจจัยจำนวนมากที่การสร้าง บางรายทรัพย์น้อยก็ใช้วิธีการทยอยชำระ ซึ่งหลวงพ่อก็ไม่ได้ห้ามอะไร จนกระทั่งเมื่อ ปี พ.ศ. 2528… Read More »

เที่ยวทำบุญวัดท่าซุง หลวงพ่อฤาษีลิงดำ อุทัยธานี(ตอน 4)

เที่ยวทำบุญวัดท่าซุง หลวงพ่อฤาษีลิงดำ อุทัยธานี ก็ได้ดำเนินมาถึงตอนที่ 4 แล้วครับ มีหลายตอนก็เนื่องจากเนื้อหาเกี่ยวกับวัดท่าซุงมีรายละเอียดค่อนข้างมาก ที่ผมได้เขียนบทความก่อนหน้านี้เกี่ยวกับวัดท่าซุงก็เป็นเพียงข้อมูลที่พยายามเขียนให้รวบรัดและเข้าใจง่ายที่สุดแล้วครับ เกรงจะเบื่ออ่านกันซะก่อนถ้าเขียนยาวเกินไป แม้จะเขียนให้น้อยที่สุดแล้วแต่ก็ยังดำเนินมาถึงตอนที่ 4 จนได้ อ่าน เที่ยวทำบุญวัดท่าซุง หลวงพ่อฤาษีลิงดำ อุทัยธานี ตอนที่ 3 ที่นี่!! ในตอนที่ 4 ผมจะพาทุกท่านเดินทางไปท่องเที่ยวและทำบุญในอีกฝั่งถนนนะครับ ฝั่งนี้จะมีสถานที่สำคัญหลักๆได้แก่ 1. พระวิหารแก้วร้อยเมตร ซึ่งเป็นที่เก็บพระศพองค์หลวงพ่อฤาษีลิงดำไว้จนปัจจุบันนี้ ไม่เน่าเปื่อยครับ 2. พระวิหารองค์สมเด็จองค์ปฐม 3. พระวิหารองค์พระศรีอริยเมตไตรย 4. ปราสาททองคำ 5. หลวงพ่อเงินไหลมาเทมา เป็นพระพุทธรูปยืนปางอุ้มบาตรสูง 30 ศอก วิหารแก้วร้อยเมตร มาที่จุดแรกกันเลยครับคือ พระวิหารแก้วร้อยเมตร เป็นจุดเด่นของวัดท่าซุงเลยครับ ใครที่มาวัดท่าซุงแล้วไม่ได้เข้าชมถือว่าได้เสียเที่ยวกันเลยทีเดียว อย่างที่บอกไว้ตอนต้นในบทความก่อนหน้านี้ ให้วางแผนทำตัวให้ว่างไว้เลยนะครับ ถ้าจะเดินทางมาวัดท่าซุงแล้วใจร้อน เราจะไม่สามารถเข้าชมสถานที่ต่างๆได้จนครบ และอีกเช่นกันที่พระวิหารแก้วก็มีเวลาเปิดปิดเช่นกัน มี 2 ช่วงเวลานะครับ ได้แก่ ช่วงเช้า 09.00 – 11.45 น. และช่วงบ่าย 14.00 – 16.00 น. ก่อนถึงประตูเข้าวิหารแก้วร้อยเมตรเมตร จะมีพระบรมรูปรัชกาลที่ 1, รัชกาลที่ 5, รัชกาลที่ 6 และ… Read More »

เที่ยวทำบุญวัดท่าซุง หลวงพ่อฤาษีลิงดำ อุทัยธานี(ตอน 3)

เที่ยวทำบุญวัดท่าซุง หลวงพ่อฤาษีลิงดำ อุทัยธานี ตอนนี้ก็มาถึงตอนที่ 3 แล้วครับ ตอนนี้ผมจะเขียนให้จบในฝั่งด้านอุโบสถเก่าเลยนะครับ ต่อไปผมจะพาไปชมสถานที่สำคัญอีกแห่งคือ วิหารพระองค์ที่ 10 และ 11 >>>บทความเที่ยวทำบุญวัดท่าซุง หลวงพ่อฤาษีลิงดำ อุทัยธานี ตอนที่ 2 <<< วิหารพระองค์ที่ 10 และ 11 จะอยู่บริเวณพระอุโบสถเก่านะครับ โดยเดินย้อนกลับมาทางเข้าไปตึกรับแขก จะมองเห็นป้ายชัดเจน ช่วงที่ผมมาวัดท่าซุงล่าสุดคือวันที่ 19 เมษายน 2557 ยังมีการปรับปรุงก่อสร้างพระอุโบสถเก่าอยู่นะครับ ผมเลยไม่สามารถเข้าไปพระอุโบสถเก่าได้ เมื่อเราเดินตรงไปจากทางเข้าไปสักนิด เราจะพบกับศาลาที่ประดิษฐานรอยพระพุทธบาทไว้นะครับ ซุ่งอัญเชิญมาจากวัดหนองดุด อำภอนาหว้า จังหวัดนครพนม  ถัดไปจากศาลาพระพุทธบาท ก็จะถึงวิหารพระองค์ที่ 10 และ 11 แล้วครับ ก่อนที่จะเข้าไปด้านในหลายๆคนก็ยัง งงๆ ว่าใครคือพระองค์ที่ 10 องค์ 11  สำหรับผมบอกเลยครับ ก็ งงเหมือนกัน  แต่จะหายข้องใจเพราะมีประวัติเป็นแผ่นสแตนเลสติดให้อ่านด้านหน้าวิหารเลยครับ  นอกจากจะมีประวัติพระองค์ที่ 10 – 11 แล้ว ด้านขวามือก็จะเป็นป้ายขนาดใหญ่เช่นกันมีเรื่องราวประวัติการชำระหนี้สงฆ์ให้อ่านด้วย การมาวัดท่าซุง อุทัยธานี เป็นวัดหนึ่งที่ผมประทับใจมาก เพราะนอกจากเป็นสถานที่ทำบุญแบบวัดโดยทั่วไปแล้ว แต่เรายังจะได้ความรู้ ได้ธรรมะ ได้ปัญญากันกลับไปด้วย เนื่องจากแต่ละสถานที่ก็มีประวัติมีความรู้ให้อ่านมากมายเลยครับ ผมเชื่อว่าหลายๆคนเมื่อได้ยืนอ่านก็คงต้องใช้ความคิด สมาธิในการอ่านประวัติพอสมควร จึงจะเข้าใจ และผมเองก็เป็นเช่นนั้น… Read More »

เที่ยวทำบุญวัดท่าซุง หลวงพ่อฤาษีลิงดำ อุทัยธานี(ตอน 2)

จากบทความเที่ยวทำบุญวัดท่าซุง ตอนที่ 1 เป็นการเดินทางมาวัดท่าซุง วันนี้ผมจะพาไปพบกับรายละเอียดสถานที่ต่างๆของวัดท่าซุง ซึ่งผมจะพามาทัวร์ฝั่งพระอุโบสถเก่ากันก่อนนะครับ ซึ่งจะมีสถานที่สำคัญต่างๆดังนี้ครับ 1. ตึกรับแขก เป็นอาคารสำหรับรับแขกนั่นแหละครับ จะมีวัตถุมงคลให้เช่า ทั้งทันในสมัยของหลวงพ่อฤาษีลิงดำและยุคหลัง รวมถึงมีสื่อธรรมะของหลวงพ่อจำหน่ายมากมาย ทั้งหนังสือ ซีดี ในส่วนของหนังสือราคาถูกมากๆครับ ผมก็ซื้อมาหลายเล่ม 2. วิหารท้าวจตุโลกบาลทั้งสี่ ได้แก่ ท้าวเวสสุวรรณ ท้าวธตรฐ ท้าววิรุฬหก และท้าววิรูปักษ์ 3. มณฑปแก้ว พระองค์ที่ 10 -11 4. พระอุโบสถหลังเก่า 5. รอยพระพุทธบาท ซึ่งอัญเชิญมาจาก วัดหนองดุด อ.นาหว้า จ.สกลนคร 6. วิหารพระองค์ที่ 10 – 11 7. แพให้อาหารปลา จุดนี้เด็กๆชอบครับ 8. ศาลาพระมหาประชาบดีโคตมีเถรี   ตึกรับแขก ผมจะพาไปชมสถานที่แรกก่อนเลยคือตึกรับแขก สถานที่นี้จะเป็นจุดใกล้ๆกับพื้นที่บริเวณจอดรถ จะเปิดให้เข้า 2 ช่วง คือ ช่วงเช้าตั้งแต่เวลา 09.00 – 10.30 น. และช่วงบ่ายจะเปิดอีกที เวลา 12.00 – 16.00 น. สถานที่นี้จะเป็นจุดที่เปิดให้เช่าวัตถุมงคลทั้งที่ทันสมัยหลวงพ่อซึ่งมีเหลือบางส่วน และที่จัดสร้างหลังหลวงพ่อได้มรณภาพไปแล้ว วัตถุมงคลที่ทันในสมัยหลวงพ่อปัจจุบันก็จะมีราคาค่อนข้างแพงนะครับ แต่ถ้าใครที่ศรัทธาก็สามารถเช่ามาบูชาได้เพื่อเป็นที่พึ่งและความสุขทางใจนอกจากวัตถุมงคลที่มีให้เช่าแล้ว… Read More »

เที่ยวทำบุญวัดท่าซุง หลวงพ่อฤาษีลิงดำ อุทัยธานี(ตอน 1)

เที่ยวทำบุญวัดท่าซุง หลวงพ่อฤาษีลิงดำ อุทัยธานี ผมได้มีโอกาสได้เดินทางไปวัดท่าซุง หรือวัดจันทารามอีกครั้ง ซึ่งจริงๆแล้วผมได้เดินทางมาทำบุญที่วัดท่าซุงบ่อยครั้ง วันนี้ผมเลยจะขอพาไปเที่ยวและทำบุญกันอีกสักครั้ง สำหรับวัดท่าซุง หรือ วัดจันทารามนั้น เป็นที่รู้จักดีในเรื่องของหลวงพ่อฤาษีลิงดำหรือหลวงพ่อราชพรหมยาน ซึ่งเป็นอดีตเจ้าอาวาส ท่านเป็นลูกศิษย์ของหลวงพ่อปาน วัดบางนมโค จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ตามประวัติของท่านนั้นยาวมากถ้าจะกล่าวถึงคงใช้เวลามาก แล้วผมจะหาโอกาสมาเขียนถึงประวัติคร่าวๆขององค์หลวงพ่อในโอกาสต่อไปนะครับ สำหรับเรื่องราวของหลวงพ่อฤาษีลิงดำ ก่อนที่จะได้รับความศรัทธาเลื่อมใสจากสาธุชนอย่างกว้างขวาง เนื่องจากท่านเป็นพระนักพัฒนา จนทำให้วัดท่าซุง มีความเจริญอย่างในปัจจุบันนี้ ท่านจะมีชื่อเสียงในด้านการฝึกมโนมยิทธิหรือที่เรียกว่า ฤทธิ์ที่สำเร็จได้ด้วยใจ เป็นการฝึกกรรมฐานอย่างหนึ่ง ในกรรมฐาน 40 จึงมีลูกศิษย์มากมายที่มาทำการฝึกกรรมฐานนี้ นอกจากการฝึกกรรมฐานแล้ว ท่านก็ได้มีเมตตาในการจัดทำสื่อธรรมะ เพื่อให้พุทธศาสนิกชนทั้งหลายได้มีความรู้และปฏิบัติได้ถูกหลักคำสอนขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า มีทั้งหนังสือและเทปธรรมะ และปัจจุบันนี้ก็ได้แปลงเป็นรูป MP 3 มากมาย เท่าที่ผมได้ฟังธรรมะจากท่าน (ฟังจากสื่อการสอนนะครับ เพราะผมมารู้จักท่านก็เมื่อท่านได้มรณภาพไปแล้ว) จะเป็นหลักธรรม ตั้งแต่การดำเนินชีวิตพื้นฐานจนถึงขั้นสูงเลยทีเดียว ทำให้มีผู้เลื่อมใสศรัทธามากมาย เพราะธรรมะของท่านสอนได้เข้าถึงทุกกลุ่ม และอีกอย่างคือท่านสามารถทำพิธีเป่ายันต์เกราะเพชรให้แก่ผู้มีจิตศรัทธาได้ ซึ่งเป็นวิชาที่เรียนมาจากหลวงพ่อปาน วัดบางนมโค จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และได้จัดพิธีเป่ายันต์เกราะเพชรให้แก่ลูกศิษย์มากมาย จนมีผู้เคารพศรัทธาท่านจนถึงปัจจุบันนี้ ต่อไปผมจะพาท่านได้เดินทางไปทำบุญที่วัดท่าซุงกันเลยครับ เส้นทางก็คือสายเอเชียไปทางจังหวัดนครสวรรค์ ทางหลวงหมายเลข 32 ครับ ขับรถไปตามถนนสายเอเชีย ทางหลวงหมายเลข 32 จะเห็นป้ายบอกทางไป จังหวัดนครสวรรค์และจังหวัดอุทัยธานี เป็นระยะ นะครับ ขับไปเรื่อยๆ ตามป้ายเลยครับ เบี่ยงซ้ายไปจังหวัดอุทัยธานี บอกเลยว่าไม่มีหลงทางถ้าอ่านภาษาไทยออกครับ หลังจากเบี่ยงแล้วเลี้ยวซ้ายเข้าจังหวัดอุทัยธานี ให้ขับตรงไปเรื่อยๆจนสุดทางเลยนะครับ จะเจอสามแยกไฟแดง รูปตัวทีแล้วให้เลี้ยวซ้ายเลยครับ แล้วเราจะพบกับสี่แยกไฟแดง… Read More »