Tag Archives: สองวัฒนธรรม

เที่ยวงานไหว้วัดภูเขาทอง ประเพณีสองวัฒนธรรมพุทธ-มุสลิม พระนครศรีอยุธยา

https://youtu.be/uveugwR7GNQ เที่ยวงานไหว้วัดภูเขาทอง ประเพณีสองวัฒนธรรมพุทธ-มุสลิม พระนครศรีอยุธยา… สวัสดีครับท่านผู้ติดตามภารกิจเที่ยววัดตามรอยศรัทธาทุกท่าน ผมได้มีโอกาสเดินทางไปท่องเที่ยวชมงานประเพณีสืบสานวัฒนธรรมท้องถิ่นที่วัดภูเขาทอง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ซึ่งได้ฟื้นฟูจัดขึ้นอีกครั้งโดย หลวงพ่อประเทือง (พระครูใบฎีกาประเทือง กิตติปัญโญ) เจ้าอาวาสวัดภูเขาทอง รูปปัจจุบัน