อานิสงส์การซื้อบาตรถวายพระ และแนะนำวิธีซื้อบาตรพระ

By | July 22, 2014

ถ้าจะกล่าวถึงเครื่องใช้คู่กายพระสงฆ์แล้วก็คงจะหนีไม่พ้นเรื่องของบาตรพระมาเป็นอันดับต้นๆ บาตรพระเป็นหนึ่งในอัฐบริขารทั้ง 8 อย่างของพระสงฆ์ที่มีระบุไว้ในพระวินัย ได้แก่ สบง (ผ้านุ่ง), จีวร (ผ้าห่ม), สังฆาฏิ (ผ้าพาดบ่า), ประคดเอว, บาตร, มีดโกนหรือมีดตัดเล็บ, เข็ม และกระบอกกรองน้ำ

บาตร มีมาตั้งแต่สมัยพุทธกาลและพระพุทธองค์ได้บัญญัติไว้มีอยู่ 2 ชนิดคือ “บาตรดินเผา” และ “บาตรเหล็ก”  และพระองค์ไม่ทรงอนุญาตให้ใช้โลหะเงินและทองในการทำบาตร เพราะมีมูลค่าที่สูงเกินไปอาจจะเป็นอันตรายให้หมู่โจรมาจี้ปล้นได้ และไม่เหมาะกับพระสงฆ์ที่เป็นผู้มักน้อย ซึ่งอาจจะทำให้เกิดกิเลสขึ้นมาได้

สำหรับในปัจจุบันหลายๆวัดได้นิยมใช้บาตรแบบ “สแตนเลส” เพราะสามารถที่จะดูแลรักษาได้ง่าย ทำความสะอาดง่ายคงทน น้ำหนักเบา และราคาไม่แพงนัก โดยเฉพาะพระสงฆ์ที่บวชใหม่ อาจจะบวชตามประเพณี หรือบวชเรียนซึ่งมีระยะเวลาการบวชที่ไม่นาน จะนิยมใช้บาตรประเภทสแตนเลส

บาตรพระ

อานิสงส์การซื้อบาตรและสิ่งของต่างๆถวายพระสงฆ์

เรื่องราวการถวายทานต่างๆมีปรากฏในคัมภีร์อปทาน ตอน ปิลินทวัจฉเถราปทาน หมายถึงเป็นเรื่องของพระปิลินทวัจฉะ ท่านเป็นพระอรหันต์องค์หนึ่งในสมัยพุทธกาล พระพุทธเจ้าทรงยกย่องพระปิลินทวัจฉะว่า เป็นผู้เลิศกว่าพระภิกษุทั้งหลายในทางเป็นที่รักแห่งเทวดา

ในอดีตชาติของพระปิลินทวัจฉะ มีเรื่องราวดังนี้ ในอดีตกาลผ่านมาแล้วแสนกัป ครั้งนั้นได้มีพระพุทธเจ้าพระองค์หนึ่งอุบัติตรัสรู้เผยแผ่พระพุทธศาสนาอยู่ ในโลก ทรงพระนามว่า “พระปทุมุตตรสัมมาสัมพุทธเจ้า” ทรงประกาศพระศาสนาตั้งหลักมั่นอยู่ที่พระนครหงสวดี พระปิลินทวัจฉะเกิดเป็นผู้มีทรัพย์ได้ถวายทานแก่พระภิกษุสงฆ์มีพระพุทธเจ้าเป็นประมุขด้วยสิ่งของมากมายหลายอย่าง อานิสงส์แห่งการถวายทานด้วยสิ่งของต่างๆ ย่อมให้ผลต่างกันไป หลังจากสิ้นชีพจากโลกไป ก็ไม่เคยเวียนว่ายตายเกิดในทุกขภูมิ และในชาติสุดท้ายก็ได้บรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์ในที่สุด

ตามเรื่องราวของคัมภีร์จะกล่าวถึงอานิสงส์การให้ทานต่างๆ 46 ประการของพระปิลินทวัจฉะ แต่จะขอกล่าวเพียงอานิสงส์การถวายบาตรพระ ซึ่งมีดังนี้

อานิสงส์ของการถวายเชิงรองบาตร

ข้าพเจ้า(พระปิลินทวัจฉะ) ได้ถวายเชิงรองบาตรในพระสุคต และพระสงฆ์ซึ่งเป็นหมู่คณะที่ประเสริฐสุด เป็นผู้ไม่มีภัยในเพราะวรรณะ 5 และไม่หวั่นไหวด้วยอะไร ๆ ธรรมเหล่าใดเหล่าหนึ่ง มีสติและญาณเป็นเครื่องตรัสรู้ ข้าพเจ้าฟังแล้ว ธรรมที่ข้าพเจ้าทรงจำไว้ ย่อมไม่คลาดเคลื่อนเป็นอันวินิจฉัยดีแล้ว

อานิสงส์ของการถวายบาตร

ข้าพเจ้า (พระปิลินทวัจฉะ) ได้ถวายบาตรในพระสุคต และพระสงฆ์ซึ่งเป็นหมู่คณะที่ประเสริฐสุดแล้วได้รับอานิสงส์ ซึ่งสมควรแก่กรรมของข้าพเจ้า 10 ประการ คือ ข้าพเจ้า

1. บริโภคโภชนาหารในภาชนะทองคำ ภาชนะแก้วมณี ภาชนะเงิน และภาชนะที่ทำด้วยทับทิมทุกครั้ง
2. เป็นผู้ไม่มีอันตราย
3. ไม่มีเสนียดจัญไร
4. ชนทั้งหลายยำเกรงทุกเมื่อ
5. ได้ข้าว,น้ำ,ผ้าและที่นอนเป็นปกติ
6. มีโภคสมบัติไม่พินาศ
7. เป็นผู้มีจิตมั่นคง
8. เป็นผู้ใคร่ธรรมทุกเมื่อ
9. เป็นผู้มีกิเลสน้อย
10. ไม่มีอาสวะ (หมายถึงไม่มีกิเลสสิ่งที่ทำให้จิตขุ่นมัวหรือรับคุณธรรมได้ยาก)

 

แนะนำการเลือกซื้อบาตรถวายพระสงฆ์

ความเชื่อตามคัมภีร์ทางพระพุทธศานาที่กล่าวมาแล้วข้างต้น จะเห็นได้ว่ามีการกล่าวถึงอานิสงส์ที่มีมาก อีกทั้งบาตรพระเป็นอัฐบริขารสำคัญที่พระสงฆ์จะขาดไม่ได้ตามพระวินัย และเป็นอุปกรณืที่ใช้ในการเลี้ยงชีพประทังชีวิตให้สามารถปฏิบัติธรรมต่อไปได้ จึงควรเลือกซื้อสินค้าที่มีคุณภาพเป็นหลัก และขนาดที่เหมาะสมคือมีขนาดไม่เกิน 11 นิ้ว ซึ่งพระพุทธเจ้าได้บัญญัติไว้ไม่ควรมีขนาดใหญ่เกินไป จะทำให้เกิดกิเลส เนื่องจากในสมัยพุทธกาลมีพระสงฆ์ที่ใช้บาตรขนาดใหญ่และได้แอบนำอาหารซ่อนใต้บาตรเพื่อจะฉันรูปเดียว จนฉันไม่หมดและเกิดการเน่าเสียหายไปมาก

ปัจจุบันบาตรพระที่ได้รับความนิยมคือบาตรสแตนเลส ซึ่งทำความสะอาดได้ง่าย น้ำหนักเบา คงทน จึงนิยมซื้อมาถวายพระ โดยเฉพาะพระบวชใหม่หลายๆรูป จะนิยมกันมาก อีกทั้งเมื่อสึกแล้วจะสามารถนำถวายไว้ที่วัดเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ต่อไปให้กับพระภิกษุหรือสามเณรบวชใหม่ได้อีกด้วย

ร้านค้าออนไลน์ก็ได้มีสินค้าประเภทบาตรพระไว้จำหน่ายมากมาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งนำส่งถึงหน้าบ้าน พร้อมเก็บเงินที่ปลายทางอีกด้วย ซึ่งนำความสะดวกให้กับผู้สนใจซื้อของทำบุญอย่างมาก คุณภาพสินค้าก็มีแบรนด์ที่รับประกันถึงคุณภาพที่ดี สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมและสั่งซื้อแบบออนไลน์ได้ตาม Link ด้านล่างนี้

ดูข้อมูลเพิ่มเติม ===>= ชุดบาตรพระ

start_button_seemore

แนะนำสินค้าออนไลน์อื่นๆสำหรับถวายพระสงฆ์

ชุดถวายพระ อังสะ หมวก ถุงเท้า

อังสะพระ ( สีเหลืองไพร )

ถุงเท้าพระ แพ็ค 6 คู่ ( สีเหลืองไพร )

ชุดทำบุญในโอกาสต่างๆ

 

 

 

ADVERTISEMENT