Tag Archives: เหรียญพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

ร่วมทำบุญครั้งยิ่งใหญ่กับพระเจ้าอยู่หัวด้วยการเป็นเจ้าของ เหรียญที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงผนวช พลังแผ่นดิน

ร่วมทำบุญครั้งยิ่งใหญ่กับพระเจ้าอยู่หัวด้วยการเป็นเจ้าของ เหรียญที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงผนวช พลังแผ่นดิน เชิญร่วมทำบุญกุศลครั้งยิ่งใหญ่กับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวด้วยการร่วมบริจาคเพื่อเป็นเจ้าของเหรียญที่ระลึก เหรียญที่ทรงมีพระบรมราชวินิจฉัยต้นแบบ และมีพระบรมราชานุญาตให้จัดสร้างขึ้นเป็นพิเศษ มีจำนวนทั้งสิ้น 10 ล้านเหรียญ สั่งจองในราคาเพียง 100 บาท จากการเปิดเผยของนายธวัธชัย ทวีศรี อดีตเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงนิวเดลี สาธารณรัฐอินเดีย ประธานผู้ริเริ่มโครงการ กล่าวว่า จุดประสงค์คือเพื่อหารายได้ทูลเกล้าฯ ถวาย และบริจาคให้โรงพยาบาลสงฆ์ ซึ่งเป็นโอกาสอันยิ่งใหญ่ที่จะได้ร่วมทำบุญกับพระเจ้าอยู่หัวของเรา และต้องการให้ชาวไทยมากที่สุดได้มีโอกาสเป็นเจ้าของ และเป็นจุดรวมพลังแห่งแผ่นดิน ซึ่งปัจจุบันเราคงรู้กันดีว่ามีความแตกแยกอยู่บ้าง “โครงการเหรียญที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงผนวชพลังแผ่นดินและพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงผนวช” เป็นโครงการมหากุศล จัดทำขึ้นทูลเกล้าฯ ถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวด้วยความจงรักภักดี อยากให้เป็นสิ่งยึดใจคนไทย พกติดตัวไว้ตลอด และเพื่อให้คนไทยได้มีโอกาสทำบุญร่วมกับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เพราะรายได้จากการบริจาคจะนำขึ้นทูลเกล้าฯ ถวาย และบริจาคให้กับโรงพยาบาลสงฆ์ จุดเด่นพิเศษของเหรียญที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงผนวช พลังแผ่นดิน เหรียญที่ระลึกนี้ เป็นเหรียญมหามงคลอย่างยิ่งเพราะเป็นเหรียญที่พระองค์มีพระบรมราชวินิจฉัย ด้วยพระองค์เอง โดยด้านหน้าเหรียญมีพระนามของพระองค์ และพระฉายา เมื่อครั้งทรงผนวชที่ว่า “ภูมิพโล” ซึ่งมีความหมายว่า “พลังแผ่นดิน” ส่วนด้านหลัง สลักพระนาม “พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ ๙ “ และรูปอัฏฐบริขาร ด้านล่างสลักว่า “ทรงผนวช ๒๒ ตุลาคม ๒๔๙๙” หลักการและเหตุผลในการจัดสร้างเหรียญที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงผนวช พลังแผ่นดิน ด้วยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเป็นพระมหากษัตริย์ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐ ทรงปฏิบัติพระองค์เจริญรอยตามพระยุคลบาทแห่งสมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราชเจ้าทุกพระองค์ ทรงเป็นพุทธมามกะและเป็นองค์เอกอัครศาสนูปถัมภกอย่างเคร่งครัดดังปรากฏเป็นที่ประจักษ์ชัด… Read More »