Tag Archives: พญาครุฑ

แอดมินเล่าเรื่อง พญาครุฑกับพระอริยสงฆ์ (มีคลิปเล่าเรื่อง)

สวัสดีท่านผู้ติดตามทุกท่าน วันนี้ผมจะขอถือโอกาสมากล่าวถึงตำนานพญาครุฑกับพระอริยสงฆ์ไทยให้ได้รับชมรับฟังกัน โดยปกติในสังคมไทยเกี่ยวกับเรื่องราวความเชื่อในสิ่งศักดิ์สิทธิ์มีมาแต่โบราณ โดยเฉพาะเรื่องเทพเทวดาต่างๆ นอกจากนี้ก็จะมีเรื่องราวเกี่ยวกับสัตว์กึ่งเทพ อาทิเช่น พญานาค พญาครุฑ เป็นต้น แต่ส่วนมากตามข่าวต่างๆ รวมถึงประวัติของครูบาอาจารย์ เรามักจะคุ้นเคยเกี่ยวกับเรื่องพญานาคซะมากกว่า ทั้งนี้ก็ขอให้ใช้วิจารณญาณในการที่จะเชื่อให้มากๆ ด้วยนะครับ ผมเคยสงสัยว่า นอกจากเรื่องพญานาค ที่ปรากฏให้เห็นในประวัติครูบาอาจารย์แล้ว จะมีเรื่องราวเกี่ยวกับพญาครุฑบ้างหรือไม่ ผมจึงได้ลองค้นหาข้อมูลจากแหล่งความรู้ต่างๆ ซึ่งส่วนมากเป็นหนังสือประวัติครูบาอาจารย์ และผมก็เคยนำเรื่องราวเกี่ยวกับพญาครุฑมาบันทึกเสียงให้ได้รับฟังกันบนยูทูปไปหลายคลิป อาทิเช่น เรื่องราวของหลวงปู่คำคะนิง จุลมณี, หลวงปู่เจี๊ยะ จุนโท และ หลวงปู่สิม พุทธาจาโร เป็นต้น แต่เนื้อหาส่วนใหญ่ จะมีเรื่องราวเกี่ยวกับพญาครุฑ ค่อนข้างน้อยกว่าเรื่องราวของพญานาค… ทั้งนี้ ตามคติความเชื่อทางพระพุทธศาสนาไม่ได้ปฏิเสธเรื่องราวของพญาครุฑและพญานาค โดยมีความเชื่อว่า ทั้งพญานาคและพญาครุฑจะอยู่ในการปกครองของท้าวจตุโลกบาล ในสวรรค์ชั้นที่ 1 หรือ ชั้นจาตุมหาราชิกา ท้าวจตุโลกบาลทั้ง 4 แต่ละองค์ได้แก่ ท้าวธตรฐ รักษาโลกด้านทิศตะวันออก ทำหน้าที่ปกครองคนธรรพ์ ท้าววิรุฬหก รักษาโลกด้านทิศใต้ ทำหน้าที่ปกครองครุฑ ท้าววิรูปักษ์ รักษาโลกด้านทิศตะวันตก ทำหน้าที่ปกครองพญานาค ท้าวกุเวร รักษาโลกด้านทิศเหนือ ทำหน้าที่ปกครองยักษ์ ท้าวกุเวรมีชื่อเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า ท้าวเวสวัณ หรือ ท้าวเวสสุวรรณ โอกาสนี้ผมจึงขอนำเรื่องราวสรุปเกี่ยวกับพญาครุฑกับพระอริยสงฆ์ในบางรูปมานำเสนอ ดังต่อไปนี้ หลวงปู่คำคะนิง จุลมณี หลวงปู่คำคะนิง จุลมณี แห่งวัดถ้ำคูหาสวรรค์ จ.อุบลราชธานี ท่านเป็นคนลาว ซึ่งแต่เดิมนั้นเคยบวชเป็นฤาษีอาศัยอยู่ตามป่าตามถ้ำ… Read More »