Category Archives: สระบุรี

เที่ยว ทำบุญ ไหว้พระ วัดพระพุทธบาท สระบุรี ตอนพิเศษ

เที่ยว ทำบุญ ไหว้พระ วัดพระพุทธบาท สระบุรี ตอนพิเศษ ก่อนหน้านี้ผมได้เขียนบทความ เที่ยวทำบุญ วัดพระพุทธบาท สระบุรี ไว้ แต่บทความได้เขียนถึงเฉพาะเรื่องรอยพระพุทธบาทและการเดินทางเท่านั้น แต่ในความเป็นจริงแล้ว สถานที่ภายในวัดมีอีกมากมาย และผมก็ได้มีโอกาสเดินทางไปอีกครั้ง และเก็บรายละเอียดเพิ่มเติมเพื่อมาเขียนตอนพิเศษนี้ ครั้งนี้ผมจะพาท่านไปในสถานที่ต่างๆให้มากที่สุด ที่บอกว่ามากที่สุด เพราะอาจจะพลาดในจุดเล็กๆ บางจุด ก่อนไปยังสถานที่ต่างๆ ผมจะขอกล่าวถึงประวัติคร่าวๆของวัดพระพุทธบาทกันสักเล็กน้อยดังนี้ วัดพระพุทธบาท ราชวรมหาวิหาร สร้างในสมัยพระเจ้าทรงธรรม ซึ่งเป็นพระมหากษัติริย์องค์ที่ 22 แห่งกรุงศรีอยุธยา เมื่อปี พ.ศ. 2167 รวมอายุจนถึงปัจจุบันก็เกือบสี่ร้อยปีแล้วครับ เนื่องจากพระเจ้าทรงธรรมได้เสด็จพระราชดำเนินเพื่อมาทอดพระเนตรรอยพระพุทธบาท ที่พบอยู่บนเขาสุวรรณบรรพต และทรงพิจารณาพบว่ามีสภาพสมบูรณ์ตามที่ปรากฏในพระไตรปิฎก ว่าด้วย บุณโณวาทสูตร จึงทรงพระราชศรัทธาเลื่อมใสยิ่ง โปรดเกล้าฯ ให้สร้างพระมหามณฑปครอบรอยพระพุทธบาท ให้ยกสถานที่รอยพระพุทธบาทเป็นพระมหาเจดีย์สถาน และให้สร้างวัดพื่อจะได้มีผู้ดูแลรักษาพระมหาเจดีย์ รวมถึงให้เป็นสถานที่ปฏิบัติธรรม ตลอดจนได้พระราชทานวิสุงคามสีมานับจากมณฑปออกไปด้านละ 16 กิโลเมตรเป็นเขตวัดพระพุทธบาท พระมหากษัติริย์แทบทุกพระองค์ถือเป็นพระราชประเพณีเสด็จพระราชดำเนินมาถวายสักการะบูชาและบูรณะปฏิสังขรณ์ สืบมาจนถึงทุกวันนี้ และทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ให้สถาปนาวัดพระพุทธบาทเป็นพระอารามหลวงชั้นเอกพิเศษ ระดับ “ราชวรมหาวิหาร” ซึ่งมีอยู่เพียง 6 วัดเท่านั้น ได้แก่ วัดพระเชตุพนวิมลมังคราราม วัดอรุณราชวราราม วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษดิ์ วัดสุทัศน์เทพวราราม สำหรับ 4 วัดแรกนั้น ตั้งอยู่ในกรุงเทพมหานคร ส่วนอีก 2 วัดจะตั้งอยู่ต่างจังหวัดได้แก่ วัดพระปฐมเจดีย์ จังหวัดนครปฐม และ… Read More »

เที่ยวทำบุญ วัดพระพุทธบาท สระบุรี

วัดพระพุทธบาทราชวรมหาวิหาร ตั้งอยู่ที่ อำเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี ไม่ห่างไกลจากตัวเมืองสระบุรีมากนัก ตามพระราชพงศาวดารกรุงศรีอยุธยากล่าวว่า มีพระภิกษุไทยคณะหนึ่ง เดินทางไปยังลังกาทวีป เพื่อนมัสการรอยพระพุทธบาท พระสงฆ์ลังกากล่าวว่า ประเทศไทยก็มีรอยพระพุทธบาทอยู่แล้วที่เขาสุวรรณบรรพต จึงได้นำความกราบทูลสมเด็จพระเจ้าทรงธรรมให้ทรงทราบ และได้สืบหาจนพบรอยพระพุทธบาท เพื่อเป็นที่สักการบูชา เป็นศูนย์รวมแห่งพลังศรัทธาอันยิ่งใหญ่ พระพุทธบาทสระบุรีเป็นพระอารามหลวง ที่พระมหากษัตริย์แทบทุกพระองค์ทรงทำนุบำรุงและเสด็จไปนมัสการตลอดมา ตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาจนถึงรัตนโกสินทร์ ประวัติความเป็นมา ในรัชกาลสมเด็จพระเจ้าทรงธรรม แผ่นดินกรุงศรีอยุธยา ปรากฏว่า มีพระภิกษุสงฆ์ชาวไทยคณะหนึ่ง เดินทางไปยังลังกาทวีป ด้วยหวังจะสักการะบูชารอยพระพุทธบาท ณ เขาสุมนกูฏ การไปคราวนั้นเป็นเวลาที่พระสงฆ์ชาวลังกาทวีปกำลังทำการสอบประวัติ และหาที่ตั้งแห่งรอยพระพุทธบาททั้งปวง ซึ่งตามที่ปรากฏอยู่ในตำนานว่ามีเพียง 5 แห่ง ภายหลังสืบได้ความว่า ภูเขาที่ชื่อว่า สุวรรณบรรพต ตั้งอยู่ที่ประเทศไทย ดังนั้นแล้วเมื่อได้พบกับพระภิกษุสงฆ์ชาวไทยในครั้งนั้น ต่างพากันสอบถามว่ารอยพระพุทธบาท ที่มีอยู่ 5 แห่ง ในสถานที่ต่างๆ กันนั้น ปรากฏว่ามีที่เขาสุวรรณบรรพตแห่ง 1 ก็ภูเขาลูกนี้อยู่ในประเทศไทย แต่ภิกษุไทยไม่พยายามสืบไปนมัสการ กลับพากันไปถึงลังกาทวีป เมื่อพระภิกษุสงฆ์ไทยคณะนั้นได้รับคำบอกเล่าดังกล่าว เมื่อกลับมาสู่ประเทศไทย จึงนำความขึ้นถวายสมเด็จพระเจ้าทรงธรรม พระองค์จึงโปรดเกล้าฯ ให้มีท้องตราสั่งบรรดาหัวเมืองทั้งหลาย ให้เที่ยวตรวจตราค้นดูตามภูเขาต่างๆ ว่าจะมีรอยพระพุทธบาทอยู่ ณ ที่แห่งใด ครั้งนั้น เจ้าเมืองสระบุรี สืบได้ความจากนายพรานบุญว่า ครั้งหนึ่งได้ออกไปล่าสัตว์ในป่าใกล้เชิงเขา ยิงถูกกวางตัวหนึ่งได้รับบาดเจ็บหนีขึ้นไปบนไหล่เขา ซุกเข้าเชิงไม้หายไป แล้วสักพักก็เห็นกวางตัวดังกล่าว วิ่งออกจากเชิงไม้โดยไม่มีลักษณะอาการบาดเจ็บ นายพรานบุญนึกประหลาดใจ จึงตามขึ้นไปดูสถานที่บนไหล่เขาที่กวางได้หนีขึ้นไป ก็พบรอยปรากฏอยู่ในศิลา มีลักษณะเหมือนรูป รอยเท้าคน… Read More »

ตำนานพระพุทธฉาย วัดพระพุทธฉาย สระบุรี

วัดพระพุทธฉาย สระบุรี ตั้งอยู่เชิงเขาปถวี (ปฐวี) ตำบลหนองปลาไหล เข้าทางเดียวกับอุทยานแห่งชาติน้ำตกสามหลั่น เป็นที่ประดิษฐาน พระพุทธฉาย หรือ เงาพระพุทธเจ้า อยู่บนแผ่นหินซึ่งตั้งอยู่บนชะง่อนผา มีการสร้างมณฑปครอบไว้ มีลักษณะเป็นเงาสีแดงคล้ายประภามณฑล หรือรัศมีโดยรอบพระพุทธรูป คล้ายสีดินเทศ มีความสูงประมาณ 5 เมตร ค้นพบสมัยสมเด็จพระเจ้าทรงธรรม ซึ่งค้นพบพร้อมกับรอยพระพุทธบาทที่สระบุรี ทุกปีจะมีงานนมัสการพระพุทธฉายพร้อมกับงานนมัสการรอยพระพุทธบาทที่จังหวัดสระบุรี มีบันไดจากบริเวณวัดด้านล่างขึ้นไปยังมณฑป และต่อไปยังหน้าผาซึ่งอยู่เหนือมณฑปขึ้นไป บริเวณเชิงผามีภาพเขียนลายเส้นยุคก่อนประวัติศาสตร์ ได้แก่ ภาพสัตว์ลายเส้นคล้ายตัวกวาง บริเวณข้างประตูเข้าพระพุทธฉาย พบภาพมือคน และภาพสัญลักษณ์ บริเวณจากถ้ำฤาษีไปทางพระพุทธฉายทางทิศตะวันตก พบภาพเขียนรูปไก่ ภาพพระพุทธรูป และภาพสัญลักษณ์ และบริเวณหน้าผา จปร. พบภาพลายเส้นขนาดใหญ่ที่มีความซับซ้อน คล้ายภาพเขียนก่อนประวัติศาสตร์ที่เคยถูกค้นพบที่ผาแต้ม จังหวัดอุบลราชธานี เขียนด้วยยางไม้มีอายุเก่าแก่ประมาณ 3,000 ปี โดยเขียนสัญลักษณ์ใช้สื่อความหมายให้เข้าใจในหมู่เดียวกัน และอาจจะเป็นสื่อทางพิธีกรรม และความเชื่อของคนในยุคนั้น ในบริเวณใกล้เคียงมีมณฑปประดิษฐานรอยพระพุทธบาทเบื้องขวา และมีต้นพระศรีมหาโพธิ์ที่อัญเชิญมาจากลังกา เมื่อ พ.ศ. 2492 และเมื่อ พ.ศ. 2537 กรมศิลปากรได้ทำการซ่อมมณฑปบนภูเขาบริเวณวัดพระพุทธฉาย และเมื่อรื้อพื้นซีเมนต์พบรอยพระพุทธบาทเบื้องขวาอยู่ใต้ทรายปรากฏเห็นเป็นรูปรอยประทับในหิน ตำนานแห่งพระพุทธฉาย ในสมัยพุทธกาล เมื่อพระพุทธเจ้าประทับอยู่ที่พระวิหารบุพพารามในนครสาวัตถี ได้ประทานอุปสมบทให้แก่พระบิณโฑละฯ ให้เป็นพระภิกษุในพระพุทธศาสนา แล้วได้มอบให้พระโมคคัลลานะ พาไปปฏิบัติสมณธรรมจนกว่าจะได้สำเร็จมรรคผล พระโมคคัลลานะได้นำพาไปปฏิบัติสมณธรรมทั่วชมพูทวีปหรือประเทศอินเดียในปัจจุบัน หลายแห่งก็ไม่สามารถบรรลุมรรคผล จึงได้มาปฏิบัติสมณธรรมในปัจจันตชนบทโดยกำหนดเอาประเทศสุวรรณภูมิ หรือประเทศไทย ณ ภูเขาฆาฏกะ ซึ่งเป็นที่อยู่อาศัยของนายพรานฆาฏกะกับบริวาร จึงได้สำเร็จมรรคผลเป็นพระอริยบุคคลในพระพุทธศาสนา ในระหว่างที่มาปฏิบัติสมณธรรมอยู่นั้น… Read More »