Tag Archives: หลวงปู่มั่น

ความสัมพันธ์ของหลวงพ่อฤาษีลิงดำกับพระสายหลวงปู่มั่น

https://youtu.be/fn_2_lbDmvU สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาเขียนบทความพิเศษเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของหลวงพ่อฤาษีลิงดำกับพระสายหลวงปู่มั่น ผมเชื่อว่าท่านที่ให้ความสนใจในเรื่องราวของครูบาอาจารย์คงต้องรู้จักหลวงปู่มั่นและหลวงพ่อฤาษีลิงดำอย่างแน่นอน เนื่องด้วยทั้งหลวงปู่มั่นและหลวงพ่อฤาษีลิงดำ ต่างมีคณะศิษย์มากมายที่ให้ความเคารพศรัทธาทั่วประเทศ ตัวผมเองนั้นเกิดทันในสมัยของหลวงพ่อฤาษีลิงดำแต่ตอนนั้นก็ยังเด็กมากจึงไม่มีโอกาสได้พบกับหลวงพ่อในสมัยที่ยังทรงขันธ์อยู่ แต่ก็ได้รับฟังคำสั่งสอนผ่านสื่อต่างๆมากมายจนรู้สึกว่าคำสอนต่างๆของหลวงพ่อถูกจริตกับตัวเอง จึงมีความคุ้นเคยชื่อและเรื่องราวของหลวงพ่อพอสมควร และต้องบอกว่าหลวงพ่อมองการณ์ไกลมาก เพราะท่านได้ผลิตสื่อทั้งการบันทึกเสียงคำสั่งสอนและเขียนหนังสือขึ้นมาอีกหลายเล่ม ส่วนเรื่องราวของหลวงปู่มั่นนั้น ผมต้องบอกว่าผมรู้สึกคุ้นเคยชื่อของหลวงปู่มั่นมาตั้งแต่เด็กสมัยตั้งแต่ยังไม่เข้าเรียนชั้น ม.1 เพราะได้เห็นวัตถุมงคลของพ่อมากมายที่เป็นครูบาอาจารย์สายหลวงปู่มั่นเป็นหลัก ด้วยเพราะแถบภาคอีสานชื่อของหลวงปู่มั่นนั้นโด่งดังมาตั้งแต่ครั้งอดีต ผู้เขียนเองก็เริ่มมาอ่านเรื่องราวต่างๆเกี่ยวกับประวัติครูบาอาจารย์มากขึ้น ก็ยิ่งเกิดความศรัทธา เพราะสัมผัสได้ถึงกระแสความเมตตาของครูบาอาจารย์หลวงรูปหลายองค์ นอกจากสายหลวงปู่มั่นและหลวงพ่อฤาษีลิงดำแล้ว ผมก็เคารพศรัทธาในครูบาอาจารย์รูปอื่นๆเช่นกัน แต่ความคุ้นเคยอาจจะน้อยลงไป ตามประวัติครูบาอาจารย์นั้น ได้กล่าวไว้ว่าหลวงปู่มั่นและหลวงพ่อฤาษีลิงดำต่างเคยปรารถนาพุทธภูมิ (ปรารถนาจะเป็นพระพุทธเจ้าในอนาคต) และก็ได้ลาพุทธภูมิไปในชาติปัจจุบันเพื่อเข้าสู่พระนิพพาน จึงอาจจะเป็นสาเหตุหนึ่งที่การบำเพ็ญบารมีพระโพธิสัตว์นี้ ทำให้ทั้งสองรูป มีคณะศิษย์ติดตามอย่างมากมาย จากเหตุผลดังกล่าวข้างต้นที่ครูบาอาจารย์แต่ละสายมีลูกศิษย์มากมายทั่วประเทศ จึงมีผู้ติดตามเพจภารกิจเที่ยววัดหลายท่าน ให้ความสงสัยว่าหลวงพ่อฤาษีลิงดำมีความสัมพันธ์กับพระสายหลวงปู่มั่นหรือไม่อย่างไร  ผมจึงขออนุญาตเรียบเรียงเรื่องราวเท่าที่ผมได้รับรู้มา จึงหวังว่าบทความนี้จะก่อเกิดประโยชน์ต่อท่านผู้อ่านบ้างไม่มากก็น้อย ก่อนจะกล่าวกันในเรื่องนี้ ผมขอชี้แจงก่อนนะครับว่า พระพุทธศาสนาไม่ได้สอนให้แยกสายนั้นสายนี้ เพียงแต่เหล่าลูกศิษย์เองที่พากันแบ่งแยกเอง อาจจะเพื่อความสะดวกในการทำความเข้าใจ แต่ผมขอยืนยันว่า ครูบาอาจารย์ทุกรูปทุกองค์ล้วนปฏิบัติตามคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าเพื่อความหลุดพ้นกันทั้งหมดครับ บันทึกอ้างอิง หลักฐานการบันทึกที่ผมได้ค้นหาและพบว่ามีเรื่องราวความสัมพันธ์กันได้แก่ โครงการหนังสือบูรพาจารย์ ,หนังสือโลกทิพย์ หนังสืออิทธิฤทธิ์หรือความบังเอิญ หนังสือล่าพระอาจารย์ และหนังสือเสียงจากถ้ำนารายณ์ เป็นต้น โดยจะมีเรื่องราวความเกี่ยวข้องสัมพันธ์ระหว่างหลวงพ่อฤาษีลิงดำกับพระสายหลวงปู่มั่น ได้แก่ หลวงปู่สิม พุทธาจาโร แห่งวัดถ้ำผาปล่อง เชียงใหม่, หลวงปู่แหวน สุจิณโณ แห่งวัดดอยแม่ปั๋ง เชียงใหม่, และหลวงปู่ตื้อ อจลธัมโม วัดป่าอรัญญวิเวก นครพนม ถ้าท่านผู้ฟังติดตามเรื่องราวต่างๆ ผ่าน YouTube FaithThaiStory หลายท่านจะมีความคุ้นเคยเรื่องราวที่มีชื่อครูบาอาจารย์ข้างต้น เพราะผมเล่าเรื่องราวไว้พอสมควร ผมจึงไม่ขอกล่าวประวัติของแต่ละรูปในบทความนี้ เพราะจะเขียนยาวมาก แต่ที่สำคัญคือ… Read More »

พระแก้วมรกต ความศักดิ์สิทธิ์ที่หลวงปู่มั่นได้บอกไว้

สวัสดีครับท่านผู้ติดตามอ่านบทความ FaithThaistory.com ผมมีเรื่องราวที่น่าสนใจมานำเสนอเกี่ยวกับความศักดิ์สิทธิ์ของพระแก้วมรกต ณ วัดพระแก้ว (วัดพระศรีรัตนศาสดาราม) เรื่องราวนี้ได้จากคำบอกเล่าของหลวงปู่มั่น บันทึกโดยหลวงตาทองคำ จารุวัณโณ ซึ่งท่านได้เป็นพระอุปัฏฐากหลวงปู่มั่นอย่างใกล้ชิดอีกรูปหนึ่ง หลวงตาทองคำ จารุวัณโณ (หรือในอดีต คือ พระอาจารย์ทองคำ ญาโณภาโส) เป็นพระอุปัฏฐากผู้ใกล้ชิดหลวงปู่มั่น อยู่หลายปี ได้มีโอกาสอยู่ปฏิบัติธรรมกับหลวงปู่มั่นทั้งในช่วงที่หลวงปู่มั่นจำพรรษาอยู่ที่บ้านโคกและบ้านนามน อ.โคกศรีสุพรรณ จ.สกลนคร ในช่วงปี พ.ศ. 2486 -2487 จนเมื่อหลวงปู่มั่นย้ายมาอยู่ที่วัดป่าบ้านหนองผือ (วัดป่าภูริทัตตถิราวาส) อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร พ.ศ. 2488-2492 ท่านก็ได้ติดตามมาอยู่ด้วย การศึกษาเรื่องราวประวัติของหลวงปู่มั่น ถ้าจะให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้องหรือใกล้เคียงที่สุด ก็ควรศึกษาจากพระอุปัฏฐากใกล้ชิดซึ่งน่าจะได้ข้อมูลที่ใกล้เคียงที่สุด ผมเองนั้นได้ใช้ข้อมูลเรื่องราวการบันทึกประวัติหลวงปู่มั่นหลักๆ ประมาณ 3 เล่ม โดยมีพระอุปัฏฐากหลวงปู่มั่นเขียนไว้ได้แก่ หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน, หลวงพ่อวิริยังค์ สิรินธโร และหลวงตาทองคำจารุวัณโณ ในฐานะที่ผมชอบเดินทางท่องเที่ยววัดต่างๆ และได้อ่านบทความประวัติหลวงปู่มั่นโดยหลวงตาทองคำ ได้พบบทความเกี่ยวกับความศักดิ์สิทธิ์ของพระแก้วมรกต ซึ่งบางท่านอาจจะยังไม่ทราบว่าหลวงปู่มั่นได้เขียนเรื่องราวนี้ไว้อย่างไร นอกจากการบันทึกเรื่องราวนี้โดยหลวงตาทองคำแล้ว ผมยังได้เห็นการนำเรื่องราวนี้ไปจัดแสดงไว้ที่วัดป่าสุทธาวาส (สถานที่ละสังขารของหลวงปู่มั่น) ไว้ด้วย จึงน่าจะเป็นข้อมูลที่ไม่ผิดเพี้ยน  ผมจึงขอโอกาสนี้นำเรื่องราวดังกล่าว มานำเสนอเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อท่านผู้ติดตามต่อไป บันทึกความศักดิ์สิทธิ์ของพระแก้วมรกต เรื่องนี้เกิดขึ้นเมื่อครั้งที่หลวงปู่มั่นพักที่วัดป่าบ้านหนองผือ พระอุปัชฌาย์อุ่น หรือ พระครูบริบาลสังฆกิจ (อุ่น อุตตโม) วัดอุดมรัตนาราม อำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร ได้เข้ามากราบนมัสการหลวงปู่มั่นเพื่อฟังธรรม และได้นำรูปพระแก้วมรกตขนาด 20 นิ้ว… Read More »

เหตุการณ์อัศจรรย์ ในงานยกฉัตรบรรจุพระธาตุเจดีย์หลวงปู่มั่น วัดภูริทัตตถิราวาส

https://youtu.be/wqwBB3o38Q0 วันนี้ผมขอนำเรื่องราวอัศจรรย์ เป็นประสบการณ์จากผู้ใช้เฟสบุ๊คที่ชื่อว่า คุณ“Sahai Dhamma” ซึ่งผมอ่านแล้ว รู้สึกปิติอย่างมาก จึงขอบันทึกเรื่องราวนี้ไว้เป็นประวัติศาสตร์อีกครั้ง เป็นเหตุการณ์ที่คุณ “Sahai Dhamma” ได้ไปอยู่ในพิธีงานยกฉัตร บรรจุพระบรมสารีริกธาตุและพระอัฐิธาตุของหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต ณ เจดีย์พิพิธภัณฑ์ หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต ที่วัดป่าภูริทัตตถิราวาส จ.สกลนคร เมื่อวันที่ 7 เมษายน พ.ศ.2560 วัดป่าภูริทัตตถิราวาส หรือเดิมชื่อว่า วัดป่าบ้านหนองผือ เป็นวัดที่หลวงปู่มั่น ได้จำพรรษาเป็นเวลา 5 พรรษาสุดท้ายก่อนที่จะละสังขาร ที่วัดป่าสุทธาวาส จ.สกลนคร จึงถือเป็นสถานที่สำคัญแห่งหนึ่งในเส้นทางธรรมของหลวงปู่มั่น เมื่อปีที่ผ่านมา คือ ปีพ.ศ. 2559 ผมเคยโพสบน Facebook เกี่ยวกับงานบุญสร้างพระเจดีย์และวัตถุมงคลที่ใช้บรรจุในพระเจดีย์แห่งนี้ไว้ด้วย ผมได้เดินทางไปทำบุญในการสร้างพระเจดีย์ ที่วัดธรรมมงคล กรุงเทพฯ และได้รับวัตถุมงคลพระผงหลวงปู่มั่นมาเป็นที่ระลึกจำนวนหนึ่ง โดยผมได้แบ่งแจกฟรีเป็นอภินันทการให้กับแฟนเพจไปจำนวน 17 ท่าน ไว้บูชาด้วย วัตถุมงคลนี้ เป็นวัตถุมงคลที่ได้รับการอธิษฐานจิตอย่างต่อเนื่องจากหลวงพ่อวิริยังค์ สิรินธโร ซึ่งท่านเป็นลูกศิษย์หลวงปู่มั่น ที่ได้อุปัฏฐากหลวงปู่มั่นอย่างใกล้ชิดถึง 4 ปี ท่านเป็นลูกศิษย์หลวงปู่มั่น ที่ยังทรงขันธ์อยู่ในปัจจุบัน ด้วยอายุถึง 97 ปี ใน ปีพ.ศ.2560 เมื่อกล่าวถึงหลวงพ่อวิริยังค์ ผมขออนุญาตนำเรื่องราวประสบการณ์ของผมเองเมื่อได้ทำบุญกับท่านครั้งแรกมาเล่าให้ฟัง ผมเคยเดินทางไปทำบุญตักบาตรกับท่านที่ วัดศรีรัตนธรรมาราม จ.สมุทรปราการ ในงานสอนสมาธิแก่คณะสงฆ์ ครั้งนั้น… Read More »

เที่ยววัดทุ่งสิงห์โต วัดที่หลวงปู่มั่น ภูริทัตโตธุดงค์มาถึง

https://youtu.be/1h_3aVrgvwA สวัสดีกันอีกครั้งในภารกิจเที่ยววัด ในรูปแบบของผม จากบทความก่อนหน้านี้ ผมเคยเขียนเรื่องราวการเดินทางท่องเที่ยววัดถ้ำสาริกา ซึ่งเป็นวัดที่มีความเกี่ยวข้องกับหลวงปู่ปู่มั่น ภูริทัตโต นั่นก็คือเคยเป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมโดยการเดินธุดงค์มาถึง และครั้งนี้ก็เป็นอีกครั้งหนึ่งที่ผมได้มีโอกาสเดินทางตามรอยเส้นทางธรรมของพระอริยสงฆ์อีกครั้ง ซึ่งก็เป็นสถานที่ในส่วนภาคกลางนั่นก็คือที่วัดทุ่งสิงห์โต จังหวัดลพบุรี ซึ่งก็เคยเป็นสถานที่เดินธุดงค์และบำเพ็ญเพียรของหลวงปู่มั่นเช่นเดียวกับที่วัดถ้ำสาริกา จังหวัดนครนายก ต้องขอกล่าวเพื่อทำความเข้าใจกันก่อนว่า ในช่วงที่หลวงปู่มั่นได้เดินทางธุดงค์มายังสถานที่นี้นั้น แต่เดิมไม่ได้มีสภาพเป็นพื้นที่วัด แต่ได้มีการสร้างวัดขึ้นมาภายหลัง โดยหลวงปู่มั่นได้เดินทางขึ้นไปปฏิบัติธรรมบนถ้ำไผ่ขวางหรือถ้ำสิงห์โต บนเขาพระงามซึ่งท่านก็ได้เดินทางมาตานิมิตของท่านเอง การเดินทางครั้งนี้ ผมมีเพื่อนร่วมทางอีก 2 คน ซึ่งก็ถือว่าเป็นการเดินทางที่มีความสุข เพราะได้เพื่อนร่วมทางที่มีทัศนะคติคล้ายๆกัน นั่นก็คือชอบเดินทางท่องเที่ยวไปยังวัดต่างๆ ซึ่งจะใช้เวลาในวันหยุดเดินทางท่องเที่ยวอย่างสม่ำเสมอ… โปรแกรมการเดินทางในวันนี้ผมได้วางแผนว่าจะเดินทางตามรอยพระอริยะและพระเกจิเป็นหลัก โดยมีเป้าหมายอยู่ที่จังหวัดลพบุรี…ทั้งนี้จะได้กี่วัดก็ยังไม่แน่ใจ แต่ที่แน่ๆคือ เราจะไม่พลาดที่วัดทุ่งสิงห์โตอย่างแน่นอน ระหว่างการเดินทาง ได้ชมบรรยากาศธรรมชาติอันสวยงาม ร่มรื่นไม่ร้อน เพราะก็ใกล้ช่วงเย็นมากแล้ว… ถ้าขับรถมาก็จะมองเห็นพระสีวลีบนเขาพระงาม มาแต่ไกลดูสวยงามมากเลยครับ เมื่อเดินทางมาถึงวัด ก็ยิ่งทำให้รู้สึกมีความสุขในบรรยากาศอันแสนเงียบสงบ แต่ก็ยังมีผู้คนซึ่งเป็นคนที่ช่วยดูแลพื้นที่วัดและทำความสะอาดวัด อยู่หลายคน ผมได้ขับรถเข้ามา แล้วหาที่จอดซึ่งมีให้เลือกอย่างกว้างขวาง เพราะมีเพียงกลุ่มผมที่เป็นนักท่องเที่ยวเพียงกลุ่มเดียว หลังจากนั้น ผมก็มองเห็นกลุ่มชาวบ้าน ที่กำลังช่วยกันทาสีอาคารหลังหนึ่ง จึงเดินเข้าไปสอบถามเรื่องราวต่างๆของวัด ซึ่งแต่ละท่านก็มีความเมตตา ยิ้มแย้มแจ่มใสกันทุกคน และแนะนำสถานที่เรื่องราวต่างๆ ให้ได้รับฟัง ผมจึงได้สอบถามเส้นทางเพื่อจะขึ้นไปยังถ้ำไผ่ขวางหรือถ้ำสิงห์โต ซึ่งก็ได้คำตอบว่าจะต้องเดินทางขึ้นบันไดอีกฝั่งหนึ่ง ส่วนความสูงจะยังไม่ถึงพระสีวลี ซึ่งก็ทำให้ผมใจชื้นขึ้นมาเล็กน้อย เพราะถ้าเดินขึ้นไปก็สูงเอาการ เมื่อพูดคุยเรื่องราวต่างๆ กันเรียบร้อยก็ถึงเวลาเดินทางขึ้นไปยังถ้ำสิงห์โตกันแล้วหล่ะครับ เนื่องด้วยวันที่ผมเดินทางเป็นช่วงปลายฝนพอดี จึงทำให้มีบรรยากาศแมกไม้ ที่ให้ร่มเงาดีพอสมควร จึงทำให้ไม่ร้อนอย่างที่คิด… ช่วงแรกของการเดินทางขึ้นเขายังพบสภาพของบันไดที่ยังสมบูรณ์ดี เมื่อเดินขึ้นไปสักพัก ก็ได้เห็นรูปปั้นพระยายมราช และรูปปั้นสัตว์นรกที่มีหัวเป็นสัตว์ต่างๆยกมือไหว้ ซึ่งเป็นไปตามคติความเชื่อตามหลักศาสนาพุทธ ที่กล่าวว่า เมื่อประกอบกรรมไม่ดี… Read More »

เที่ยววัดป่าสุทธาวาส สถานที่ละสังขารหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต

https://youtu.be/IXgMZPs2YkU สวัสดีครับผมเดินทางไปยังจังหวัดสกลนครในวันที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558 เป็นจังหวัดหนึ่งที่ผมเคยคิดจะเดินทางมาให้ได้ เพราะเป็นสถานที่มีความสำคัญมากที่สุดแห่งหนึ่งในความคิดของผม เพราะเป็นจังหวัดที่มีเรื่องราวเกี่ยวกับพระอริยะที่ได้รับการยอมรับจากผู้คนทั่วประเทศ นั่นก็คือ “หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต” ผมได้เดินทางไปที่วัดป่าสุทธาวาส จังหวัดสกลนคร ซึ่งมีความสำคัญเกี่ยวกับหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต เพราะเป็นสถานที่ละสังขารของหลวงปู่มั่น ตรงกับวันที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2492 เวลา 02.23 น. ซึ่งผมเดินทางมาก่อนวันคล้ายวันละสังขารปีที่ 66 ล่วงหน้า 1 วัน … นอกจากหลวงปู่มั่นแล้ว ยังมีพระอริยะเจ้าอีกหลายองค์ ที่มีวัดจำพรรษาในจังหวัดสกลนคร เรื่องราวของหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต เป็นพระอรหันต์ที่หลายๆคนไร้คำโต้แย้ง เป็นพระอรหันต์ในยุคก่อนกึ่งพุทธกาลที่สามารถได้พบองค์จริง เห็นรูปถ่ายจริง ได้รับทราบเรื่องราวจากการบันทึกจริงที่ชัดเจนมากที่สุดโดยเหล่าลูกศิษย์มากมายทั่วประเทศโดยเฉพาะทางภาคอีสานและภาคเหนือรวมถึงประเทศเพื่อนบ้านของเรา … ลุกศิษย์ของหลวงปู่มั่น ที่หลายๆท่านก็คงรู้จัก อาทิเช่น หลวงปู่แหวน, หลวงพ่อผาง, หลวงตามหาบัว, หลวงปู่ฝั้น, หลวงปู่เทศก์, หลวงปู่เจี๊ยะ, หลวงพ่อพุธ และอีกมากมายที่ผมไม่สามารถที่จะกล่าวได้หมด …การเดินทางมาครั้งนี้ ผมมีเวลาเที่ยววัดในจังหวัดสกลนครเพียง 1 วัน จึงวางแผนไว้คร่าวๆ 4 แห่ง ได้แก่ วัดพระธาตุนารายเจงเวง (พระธาตุเก่าแก่ พุทธศตวรรษที่ 16 บรรจุพระอังคารธาตุพระพุทธเจ้า), วัดป่าสุทธาวาส (หลวงปู่มั่น), วัดถ้ำขาม (หลวงปู่เทศก์), วัดป่าอุดมสมพร… Read More »

ตามรอยหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต เที่ยววัดถ้ำสาริกา นครนายก

https://youtu.be/Q2UslcuzF5M สวัสดีครับกับโปรแกรมการท่องเที่ยววัด สำหรับครั้งนี้ผมจะพาทุกท่านเดินทางไปยังจังหวัดนครนายก เพื่อตามรอยหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต พระอริยะสงฆ์ที่เป็นบูรพาจารย์แห่งพระกรรมฐานสายป่า ที่น้อยคนนักจะไม่รู้จัก นั่นก็คือ “วัดถ้ำสาริกา” วัดถ้ำสาริกา เป็นวัดที่น่าท่องเที่ยวอีกแห่งหนึ่งในจังหวัดนครนายก เพราะเป็นสถานที่ ที่หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต เคยเดินทางมาธุดงค์และปฏิบัติธรรมที่นี่ในช่วงปี พ.ศ. 2460 – 2463 ซึ่งเราสามารถเดินขึ้นมาบนเขาแห่งนี้และได้ชมถ้ำที่หลวงปู่มั่น ได้ปฏิบัติธรรม จุดประสงค์การเดินทางครั้งนี้นอกจากการท่องเที่ยวแล้ว ผมก็ยังมาเพื่อการระลึกถึงคุณของหลวงปู่มั่น พระอริยะสงฆ์ที่เป็นครูบาอาจารย์ของพระกรรมฐานสายป่ามากมาย อาทิเช่น หลวงปู่แหวน หลวงพ่อผาง หลวงพ่อพุธ หลวงตามหาบัว หลวงปู่เจี๊ยะ หลวงพ่อวิริยังค์ และอีกมากมายหลายรูป บริเวณลานก่อนขึ้นเขาจะเป็นสถานที่จอดรถ และห้องสุขา สำหรับท่านที่เดินทางไกลก็แวะทำธุระส่วนตัวกันก่อนได้ บรรยากาศโดยรอบทั่วบริเวณจะเต็มไปด้วยป่าไม้ ร่มรื่น แม้จะต้องเดินขึ้นเขาก็ยังมีร่มไม้ให้ได้ร่มเย็น บรรยากาศดีมากๆครับ ณ ถ้ำฤาษีหน้าเสือ จะมีรูปปั้นองค์ฤาษีทั้งด้านหน้า และด้านใน อีกทั้งประดิษฐานพระพุทธรูปอีก 1 องค์ หลังจากที่ผมได้กราบไหว้บูชาพระพุทธรูปที่ถ้ำฤาษีหน้าเสือแล้ว จึงเดินต่อขึ้นไปยังถ้ำหลวงปู่มั่นต่อไป…สำหรับระยะทางและความชัน ถือว่าไม่สูงมากนัก เดินขึ้นได้สบายๆ บริเวณถ้ำหลวงปู่มั่น จะจัดเป็นสถานที่ลานเอนกประสงค์ด้านหน้าถ้ำ … ส่วนถ้ำแห่งนี้เป็นถ้ำขนาดเล็ก ซึ่งหลวงปู่มั่นเคยเดินทางมาถึงและปฏิบัติธรรมที่นี่ จุดนี้ถือเป็นจุดสำคัญที่สุดของวัดถ้ำสาริกา เพราะเป็นจุดที่ระลึกถึงหลวงปู่มั่น ผู้เป็นบูรพาจารย์แห่งพระกรรมฐานสายป่า ซึ่งถือเป็นตำนานกล่าวขานมานานแสนนานตราบจนถึงปัจจุบันนี้ ผมใช้เวลาอยู่ ณ ถ้ำสาริกา สักครู่หนึ่งเพื่อกราบไหว้บูชาคุณของหลวงปู่มั่น และได้เห็นนักท่องเที่ยว ทำบุญเดินทางขึ้นมาเป็นระยะๆ ต่างคนก็ต่างมีใบหน้าอิ่มในบุญ ถ่ายรูปเป็นที่ระลึกกลับไป จากนั้นผมจึงเดินขึ้นบันได เพื่อไปยังพระอุโบสถ ซึ่งเป็นจุดสูงสุดของวัดถ้ำสาริกา… Read More »