Tag Archives: พุทธานุสติ

บันทึกพระพุทธบาทในประเทศไทยที่ครูบาอาจารย์ได้กล่าวยืนยันไว้

สวัสดีครับท่านผู้สนใจเรื่องราวการท่องเที่ยวตามรอยความศรัทธาทุกท่าน วันนี้ผมจะมาเขียนเรื่องราวเกี่ยวกับรอยพระพุทธบาทในประเทศไทยที่ครูบาอาจารย์ได้กล่าวไว้ให้ได้รับรู้กัน รอยพระพุทธบาทถือเป็นสิ่งที่สร้างหรือจารึกขึ้นเพื่อเป็นการบูชาพระพุทธเจ้าและระลึกถึงพระพุทธเจ้าเป็นพุทธานุสติ ตามคติความเชื่อทางพระพุทธศาสนานั้น เชื่อว่ามีรอยพระพุทธบาทที่แท้จริงจารึกไว้ตามพระคัมภีร์ทางพระพุทธศาสนา และก็มีรอยพระพุทธบาทที่ถูกสร้างจำลองขึ้นเพื่อเป็นการระลึกถึงบูชาพระพุทธเจ้า ผมเคยเขียนบทความพระพุทธบาททั่วโลกตามคติความเชื่อทางพระพุทธศาสนาไว้แล้วก่อนหน้านี้ สามารถกลับไปอ่านเพิ่มเติมกันได้ที่ลิ้งก์ >>> www.faiththaistory.com/buddhabat ในเรื่องราวของพุทธบาทที่แท้จริงนั้น ปุถุชนธรรมดาอย่างเราๆท่านๆ เป็นการยากที่จะกล่าวยืนยันกันได้ แต่ก็มีครูบาอาจารย์ที่เราเคารพศรัทธาได้เคยบันทึกไว้ในเรื่องราวของพระพุทธบาทในประเทศไทยเช่นกัน  ซึ่งผมจะขอนำมาเรียบเรียงและรวบรวมไว้ โดยจะอ้างอิงเอกสารไว้ให้เป็นข้อมูล เพื่อให้ท่านที่มีความศรัทธาได้ทราบและให้เกิดพุทธานุสติต่อท่านผู้อ่านที่มากขึ้น ทั้งนี้ อาจจะมีรอยพระพุทธบาทที่ครูบาอาจารย์ได้กล่าวไว้ในแห่งอื่นๆเพิ่มเติม ท่านผู้อ่านสามารถเสนอแนะเรื่องราวเพื่อความสมบูรณ์ของบทความยิ่งขึ้นครับ รอยพระพุทธบาทที่ครูบาอาจารย์ได้บันทึกไว้ พระพุทธบาท วัดพระพุทธบาทราชวรมหาวิหาร สระบุรี พระพุทธบาทสี่รอย วัดพระพุทธบาทสี่รอย เชียงใหม่ พระพุทธบาท วัดเขาวงพระจันทร์ ลพบุรี พระพุทธบาท วัดพระพุทธบาทราชวรมหาวิหาร สระบุรี พบเอกสารการบันทึกได้แก่ บันทึกในหนังสือประวัติหลวงปานและหนังสือหลวงพ่อธุดงค์ โดยหลวงพ่อฤาษีลิงดำ หนังสือรำลึกวันวาน ปกิณกธรรม หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต โดยหลวงตาทองคำ จารุวัณโณ นอกจากการบันทึกของครูบาอาจารย์แล้ว พระพุทธบาทแห่งนี้ เชื่อกันว่าเป็นรอยพระพุทธบาทที่ปรากฏในพระคัมภีร์ทางพระพุทธศาสนาอีกด้วย และได้รับการบันทึกเรื่องราวหลวงพ่อปานพิสูจน์ รอยพระพุทธบาท วัดพระพุทธบาท สระบุรี เป็นรอยพระพุทธบาทที่แท้จริง – จากบันทึกในหนังสือประวัติหลวงพ่อปาน โสนันโท และหลวงพ่อธุดงค์ โดยหลวงพ่อฤาษีลิงดำ ผมขอเรียบเรียงสั้นๆ มีความว่าดังนี้ –— หลวงพ่อปานและคณะศิษย์(หนึ่งในนั้นมีหลวงพ่อฤาษีลิงดำด้วยครับ) เดินทางมาถึงถิ่นพระพุทธบาท ช่วงนั้นไม่ใช่ช่วงงานบุญประจำปี จึงมีผู้คนไม่มากนัก ทำให้มีสมาธิในการกราบไหว้ และเกิดปิติโสมนัสที่ดีกว่า จนกระทั่งช่วงใกล้เย็น หลวงพ่อปานได้เรียกลูกศิษย์ทุกคนมาฟังธรรมและได้กล่าวถึงเรื่องราวของรอยพระพุทธบาทแห่งนี้ อีกทั้งหลวงพ่อปานบอกว่า ไม่ให้สนใจเรื่องประวัติของรอยพระพุทธบาทแห่งนี้ที่เขากล่าวหรือเขียนกันไว้ ขอให้เธอทั้งหลายใช้วิชาอภิญญา ในการตรวจสอบว่ารอยพระพุทธบาทแห่งนี้เป็นของจริงหรือไม่… Read More »