Category Archives: สื่อธรรมะ

สารคดีบทเพลงพระอรหันต์ หลวงปู่เจี๊ยะ จุนโท วัดป่าภูริทัตตปฏิปทาราม ปทุมธานี

สารคดีบทเพลงพระอรหันต์ หลวงปู่เจี๊ยะ จุนโท วัดป่าภูริทัตตปฏิปทาราม ปทุมธานี สารคดีนี้เป็นสารคดีที่ระลึกในงานพระราชทานเพลิงศพ หลวงปู่เจี๊ยะ… ประกอบด้วยหัวข้อธรรม และประวัติของหลวงปู่เจี๊ยะ หลวงปู่เจี๊ยะ จุนโท เป็นลูกศิษย์ของหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต… หลวงตามหาบัว ได้กล่าวถึงหลวงปู่เจี๊ยะว่า เป็นดั่งผ้าขี้ริ้วห่อทอง เนื่องจากบุคคลิกของท่านเอง แต่ด้วยภูมิธรรมนั้นท่านเข้าถึงโดยแท้… โอวาทธรรมของหลวงปู่เจี๊ยะ เมื่อฐานของสมาธิมั่นคงดีแล้ว ให้ถอยออกมาหัดพิจารณา ตัดตามอวัยวะต่างๆ ภายในร่างกายของเรานี้ เช่น ตัดตามข้อนิ้วมือถึงนิ้วเท้า ตัดแก้มซ้ายและขวา ตัดลิ้น ตัดฟันจนทั่วร่างกายให้มันหลุดออกไปเลย หลายๆรอบ โดยไม่มีนิวรณ์เข้ามาแทรกแซง ให้พิจารณามากๆเข้า เกิดความเบื่อหน่ายสังเวชสลดใจ แยกเวทนา นั่งสงบสบายเฉย จากนั้นให้ถอยกลับเข้ามาพิจารณาอีก ทำอยู่อย่างนั้นจนแจ้งชัดในหัวใจผู้ปฏิบัติ อย่างนี้เรียกว่าเดินปัญญาอันแท้จริง เหนือสิ่งที่ว่า “รู้” ขึ้นไปอีก เห็นตัวจิตผู้ที่ไปขึดไว้ชัดเจน ไม่เกี่ยวของกับกาย กับเวทนา ต่างคนต่างอยู่ เห็นเอง สันทิฏฐิโก พึ่งตนเองได้   ท่านที่ศรัทธาและต้องการเดินทางไปกราบอัฐิธาตุของหลวงปู่เจี๊ยะ สามารถเดินทางไปที่วัดป่าภูริทัตตปฏิปทาราม ปทุมธานี รายละเอียดตามลิ้งค์ด้านล่างครับ >>> ทำบุญวัดป่าภูริทัตตปฏิปทาราม ปทุมธานี <<<