Category Archives: อุทัยธานี

ประวัติความเป็นมา รอยพระพุทธบาท วัดท่าซุง อุทัยธานี

ประวัติความเป็นมา รอยพระพุทธบาท วัดท่าซุง อุทัยธานี  ในความเป็นจริงแล้วตัวผมเองไม่เคยรู้มาก่อนเลยว่าที่วัดท่าซุงมีรอยพระพุทธบาทประดิษฐานอยู่ เพิ่งมารู้เมื่อเร็วๆนี้จากการอ่านหนังสือ ผมก็เลยต้องมาที่วัดท่าซุงอีกครั้งเพื่อทำการนมัสการรอยพระพุทธบาท ที่วัดท่าซุงให้ได้ และก็ได้เดินหาและก็ได้รู้ว่าอยู่ในบริเวณใกล้ๆกับพระอุโบสถเก่า ตรงข้ามกันเลยครับ มีศาลาวิหาร 1 หลัง ที่ประดิษฐานพระพุทธบาททั้งองค์จริงและองค์จำลอง ในส่วนขององค์จำลองนั้น เราสามารถที่จะทำการปิดทองบูชากันได้ ผมก็เลยไปอ่านประวัติความเป็นมาของรอยพระพุทธบาทองค์นี้เป็นมาอย่างไรและนำมาแชร์ให้อ่านดังนี้เลยครับ ประวัติความเป็นมาของรอยพระพุทธบาท วัดท่าซุง อุทัยธานี เมื่อเดือนสิงหาคม 2534 นายมนตรี เชียงอารีย์ เมื่อครั้งที่ได้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยป่าไม้จังหวัดหนองคาย ได้รับทราบข่าวจากป่าไม้อำเภอศรีเชียงใหม่ ชื่อ นายโสภณ เอี่ยมปิญโญ ได้มาเล่าให้ฟังว่า และเป็นลูกศิษย์ของหลวงพ่อฤาษีลิงดำ เล่าให้ฟังว่า ที่พลาญหินในป่า บ้านพระพุทธบาท หมู่ 1 ตำบลพระพุทธบาท อำเภอศรีเชียงใหม่ จังหวัดหนองคาย เป็นพืนที่เขตป่าสงวนแห่งชาติป่าพรานพร้าว และป่าแก้งไก่ (อยู่ห่างจากวัดหินหมากแป้ง 3 กิโลเมตร) มีรอยเท้าคนและรอยเท้าโค และมีนิทานเล่าสืบต่อกันมาว่า มีกษัตริย์ในสมัยโบราณ ได้เสด็จมาปราบโค ที่มีฤทธิ์ และได้ทำการปราบสำเร็จและได้ประทับรอยพระบาทไว้ นายมนตรี จึงได้ขอให้พาเข้าไปสำรวจพื้นที่ และด้วยความรู้สึกของนายมนตรี รู้สึกว่านี่คือรอยพระพุทธบาท และได้พบรอยพระพุทธบาทบนพลาญหินติดลำห้วย ซึ่งอยู่บรเวณพื้นที่ระหว่างป่ากับพื้นที่ทำกินของชาวบ้าน และรอยพระพุทธบาทนี้ได้ถูกชาวบ้านงัดขึ้นมาจากพลาญหินใหญ่ นายมนตรีเกรงว่า จะถูกชาวบ้านซึ่งไม่รู้คุณค่าเหยียบย่ำและทำลาย จึงได้ว่าจ้างชาวบ้าน มาทำการยกก้อนกินที่มีรอยพระพุทธบาทขึ้นรถและนำมาทำพิธีขอขมาเพื่อจะเก็บรักษาหินนี้ไว้ ต่อมาปี พ.ศ. 2534 นายมนตรี เชียงอารีย์ ได้เลื่อนตำแหน่งขึ้นเป็น ป่าไม้จังหวัดนครพนม จึงได้อัญเชิญรอยพระพุทธบาทประดิษฐานตั้งไว้บนแท่นสำนักงานป่าไม้จังหวัดนครพนม และมอบหมายให้นางนวลศศิธร ศุภกูล… Read More »