Category Archives: สกลนคร

เที่ยววัดถ้ำขาม สกลนคร สถานที่ละสังขารหลวงปู่เทสก์ เทสรังสี

https://youtu.be/c2k3QRHK2Gs สวัสดีครับมาพบกับ ภารกิจเที่ยววัดกันต่อ ซึ่งผมก็จะขอพาเดินทางไปยังวัดถ้ำขาม จังหวัดสกลนคร  ตั้งอยู่บนภูขาม ซึ่งเป็นเขาลูกหนึ่งบนเทือกเขาภูพาน … วัดแห่งนี้มีความสำคัญเกี่ยวข้องกับหลวงปู่ฝั้น อาจาโร และหลวงปู่เทสก์ เทสรังสี ซึ่งทั้ง 2 รูปท่านเป็นลูกศิษย์ของหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต เช่นเดียวกัน วัดถ้ำขาม เป็นวัดที่หลวงปู่ฝั้น อาจาโร ได้สร้างขึ้น แต่เดิมวัดแห่งนี้เป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมของหลวงปู่ฝั้น อาจาโร ซึ่งท่านได้จำพรรษาอยู่ที่วัดนี้จนถึงประมาณ พ.ศ. 2507 ท่านอาพาธจึงได้ไปจำพรรษาที่วัดป่าอุดมสมพร นอกจากนี้ยังเป็นวัดที่หลวงปู่เทสก์ เทสรังสีได้มาจำพรรษาและละสังขาร และเป็นสถานที่เก็บรักษาอัฐิของหลวงปู่เทสก์ เทสรังสี ต้องบอกตามตรงเลยว่า ผมไม่เคยรู้จักวัดแห่งนี้มาก่อน แต่เนื่องด้วยบังเอิญเห็นป้ายวัดถ้ำขามระหว่างการเดินทางมาทำธุระที่จังหวัดสกลนคร จึงได้ทำการค้นหาข้อมูลเบื้องต้น และพบว่าเป็นวัดที่มีความสำคัญเกี่ยวของกับพระสงฆ์ที่ปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ ผมจึงไม่พลาดที่จะต้องเดินทางมายังวัดแห่งนี้  นอกจากจะเคยเป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมของหลวงปู่ฝั้น อาจาโรแล้ว ก็ยังเป็นสถานที่ซึ่งหลวงปู่เทสก์ เทสรังสีได้มาจำพรรษาจนกระทั่งละสังขาร ณ ที่นี้ เมื่อปี พ.ศ. 2537 สถานที่สำคัญของวัดถ้ำขาม เทสกเจดีย์ (เท-สะ-กะ-เจ-ดี) เทสรังสีอนุสรณ์ เป็นสถานที่ประดิษฐานพระพุทธรูปปางห้ามสมุทร ซึ่งเป็นพระพุทธรูปประจำหลวงปู่เทสก์ และเป็นพิพิธภัณฑ์หลวงปู่เทสก์ เก็บรักษาพระอัฐิธาตุและเครื่องอัฐบริขารต่างๆของหลวงปู่เทสก์ ศาลาวัดถ้ำขาม จะมีต้นมะขามต้นหนึ่งขนาดใหญ่ภายใน และมีตู้พระไตรปิฎกรวมถึงรูปถ่ายต่างๆในอดีต กุฎิหลวงปู่ฝั้น รวมถึงสถานที่ปฏิบัติธรรมและละสังขารของหลวงปู่เทสก์ ซึ่งภายในจะมีเตียงที่ท่านได้ละสังขารเก็บรักษาไว้ด้วย บรรยากาศระหว่างทาง ระหว่างการเดินทางจะผ่านป่าไม้ที่อุดมสมบูรณ์พอสมควร ดูร่มเย็น และสบายใจอย่างมาก ดูห่างไกลความวุ่นวายของสังคมในปัจจุบัน จึงถือได้ว่าเป็นอีกสถานที่หนึ่งสำหรับนักท่องเที่ยวที่รักความสงบ และสวยงามของธรรมชาติ ที่วัดถ้ำขามจะมีลานจอดรถกว้างพอสมควร ซึ่งเราจะต้องเดินทางขึ้นไปด้านบนอีกราวๆ… Read More »

เที่ยววัดป่าอุดมสมพร ตามรอยหลวงปู่ฝั้น อาจาโร

https://youtu.be/Uk1CLgjLB-Y สวัสดีครับ ทริปการท่องเที่ยว ภารกิจเที่ยววัดครั้งนี้ ผมจะพาทุกท่านไปที่วัดป่าอุดมสมพร เพื่อไปตามรอยพระอรหันต์อีกองค์หนึ่งนั่นก็คือ หลวงปู่ฝั้น อาจาโร พระสงฆ์ที่เป็นลูกศิษย์ของหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต ผู้เป็นครูบาอาจารย์แห่งพระกรรมฐานสายป่า การเดินทางครั้งนี้ เป็นโอกาสครั้งสำคัญของชีวิตครั้งหนึ่ง เพราะโดยส่วนตัวนั้นจะมีงานประจำที่ต้องรับผิดชอบ จึงมีเวลาในการเดินทางท่องเที่ยวน้อยกว่าใครๆเขา จึงต้องอาศัยช่วงวันหยุดและลางานเพิ่มเติมเล็กน้อย เพื่อการเดินทางไกลในครั้งนี้ จุดหมายปลายทางของผมก็คือจังหวัดสกลนคร จังหวัดที่มีวัดต่างๆ ที่เกี่ยวของกับพระอริยสงฆ์หลายรูป เช่น หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต วัดป่าสุทธาวาส เป็นต้น … เมื่อผมทราบเรื่องราวเกี่ยวกับวัดต่างๆ ในสกลนครยิ่งนำความตื่นเต้น และดีใจที่จะได้เดินทางมาตามรอยพระอรหันต์หลายๆรูป หนึ่งในโปรแกรมนั้นก็คือ “วัดป่าอุดมสมพร” ที่ผมกำลังจะพาท่านเดินทางไปด้วยกันนี่แหละครับ วัดป่าอุดมสมพร ตั้งอยู่ที่ อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร เป็นวัดที่หลวงปู่ฝั้น อาจาโร ได้จำพรรษาและพัฒนาวัดจนกระทั่งท่านได้มรณภาพ… ถ้าท่านเดินทางมาจากกรุงเทพ จะผ่านอำเภอนี้ก่อน… การเดินทางของผมได้เดินทางไปที่วัดป่าสุทธาวาส (หลวงปู่มั่น) ในอำเภอเมืองสกลนครก่อน แล้วจึงแวะเที่ยวที่วัดป่าอุมสมพรในช่วงเดินทางกลับ ผมเดินทางกลับจากอำเภอเมือง สกลนคร จะเห็นป้ายไปอำเภอพรรณานิคม ก็เลี้ยวตามลูกศรเลยครับ ส่วนท่านที่มาจาก กรุงเทพมหานคร ก็อาศัยดูป้ายเช่นเดียวกันนะครับ จากนั้น ให้ดูป้ายเดินทางไปยังพิพิธภัณฑ์หลวงปู่ฝั้น เลยครับ ระยะทางอีกราวๆ 3 กิโลเมตรก็ถึงแล้วหล่ะครับ พื้นที่ของวัดมีต้นไม้มากมาย และมีพื้นที่กว้างขวางพอสมควร ดูร่มรื่น สบายตายิ่งนัก เนื่องด้วยเป็นวัดป่า จึงมีต้นไม้มากมาย เงียบสงบ เหมาะแก่การปฏิบัติธรรม … บรรยากาศโดยรวม ดูเงียบๆ แต่ก็ยังพอเห็นผู้คนเดินทางเข้ามาเป็นระยะๆ… Read More »

พระธาตุนารายณ์เจงเวง ปราสาทหินโบราณแบบขอมบรรจุพระอังคารธาตุ

https://youtu.be/1cB1x9ZVoXs สวัสดีครับ ภารกิจเที่ยววัดครั้งนี้ผมจะพาท่านเดินทางไปชมความสวยงามของพระธาตุนารายณ์เจงเวง จังหวัดสกลนคร ซึ่งมีความเก่าแก่ และมีความสมบูรณ์ค่อนข้างมาก ลวดลายทับหลังยังมีให้เห็นชัดเจน เรื่องราวตำนานมีความน่าสนใจเพราะตามตำนานเชื่อว่าเป็นปราสาทหินที่บรรจุพระอังคารธาตุของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอีกด้วย จึงถือได้ว่าพระธาตุแห่งนี้มีความสำคัญต่อจังหวัดสกลนครมากที่สุดแห่งหนึ่ง การเดินทางครั้งนี้ ผมได้ใช้โอกาสในช่วงที่มีธุระสำคัญที่จังหวัดสกลนคร จึงได้ลองค้นหาข้อมูลในจังหวัดจึงพบว่า พระธาตุนารายณ์เจงเวง เป็นสถานที่แนะนำสำหรับการท่องเที่ยวทำบุญในครั้งนี้ ประกอบกับการเดินทางแสนสะดวกเพราะพระะาตุแห่งนี้ตั้งอยู่ในอำเภอเมือง สกลนคร ใกล้กับมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครห่างกันราวๆ 300 เมตรเท่านั้น … ด้วยเหตุนี้ผมจึงมีเป้าหมายที่มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครเป็นตำแหน่งที่จะเดินทางไปถึง พระธาตุนาราย์เจงเวง จะตั้งอยู่ภายในวัดพระธาตุนารายณ์เจงเวง อยู่ห่างจากมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครเพียง 300 เมตร เมื่อเข้ามาภายในบริเวณวัดจะเห็นพระธาตุปราสาทหินอยู่ด้านหน้าเลยครับ มีความโดดเด่นสมบูรณ์ค่อนข้างมาก วันที่ผมเดินทางมาถึง มีคณะผู้มีจิตศรัทธาได้ร่วมกันสวดมนต์บูชาที่พระธาตุปราสาทด้วยครับ พระธาตุปราสาท ยังมีลวดลายให้เห็นอยู่หลายๆจุด โดยเฉพาะทับหลังที่มีความสมบูรณ์อย่างมาก พระอุโบสถที่วัดพระธาตุนารายณ์เจงเวง อยู่ในระหว่างการก่อสร้าง ซึ่งมองเห็นลวดลายสวยงามอย่างมาก ผมได้เดินดูบรรยากาศภายในวัด ได้เห็นผู้คนเดินทางเข้ามาเป็นระยะๆ เพื่อมาทำบุญและถ่ายภาพเก็บไว้เป็นที่ระลึกอย่างต่อเนื่อง และตัวผมเองก็ได้ใช้เวลาในวัดราวๆ 1 ชั่วโมงเพื่อซึมซับบรรยากาศให้ได้มากที่สุด เพราะการเดินทางไกลแบบนี้ไม่ได้มีบ่อยนัก ลูกนิมิตที่ทางวัด ได้เตรียมไว้ฝังในเขตพระอุโบสถหลังการก่อนสร้างแล้วเสร็จ ตำนานพระธาตุนารายณ์เจงเวง เป็นพระธาตุสร้างด้วยหินทราย มีลักษณะปรางค์แบบขอมที่ส่วนใหญ่สร้างกันในสมัยนั้น ส่วนฐานก่อด้วยศิลาแลงขนาดใหญ่ องค์เจดีย์รูปทรงสี่เหลี่ยมมีซุ้มประตูแต่ละด้าน ภายใต้ซุ้มข้างบนสลักรูปนารายณ์บรรทมสินธุ์ ประดับด้วยกนกด้านขด มุมทั้งสี่ด้านขององค์พระธาตุ เป็นรูปนาคห้าเศียร วัดพระธาตุนารายณ์เจงเวง สร้างขึ้นพร้อมกันกับ “พระธาตุนารายณ์เจงเวง” หรือ “อรดีมายานารายณ์เจงเวง” โดยชื่อนี้ตั้งชื่อตามผู้สร้างโดยกลุ่มสตรีของพระนางนาเวงแห่งเมืองหนองหานหลวงมีการแข่งขันกลุ่มบุรุษชาวเมืองหนองหานน้อย เพื่อรอรับพระพระมหากัสสปะเถระ ซึ่งนำพระอุรังคธาตุไปบรรจุยังดอยภูกำพร้า โดยตกลงกันว่าหากฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดสามารถสร้างพระธาตุเจดีย์ใหญ่เสร็จก่อนดาวเพ็กขึ้นฝ่ายนั้นจะเป็นผู้ชนะ ซึ่งฝ่ายสตรีเป็นฝ่ายชนะ ตามตำนานอุรังคธาตุกล่าวถึงโบราณสถานแห่งนี้ว่า ยังกล่าวว่า เมื่อพระมหากัสสปเถระและบริวารเดินทางมาถึงเมืองหนองหานหลวง กลุ่มสตรีชาวเมืองหนองหานได้ทูลขอแบ่งอุรังคธาตุ (กระดูกหน้าอก)ของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า แต่พระมหาเถระผู้ใหญ่มิได้ทรงอนุญาตด้วยผิดวัตถุประสงค์ที่พระพุทธองค์ที่ตรัสไว้ให้นำอุรังคธาตุไปประดิษฐานบรรจุเจดีย์ที่ภูกำพร้า… Read More »

เที่ยววัดป่าสุทธาวาส สถานที่ละสังขารหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต

https://youtu.be/IXgMZPs2YkU สวัสดีครับผมเดินทางไปยังจังหวัดสกลนครในวันที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558 เป็นจังหวัดหนึ่งที่ผมเคยคิดจะเดินทางมาให้ได้ เพราะเป็นสถานที่มีความสำคัญมากที่สุดแห่งหนึ่งในความคิดของผม เพราะเป็นจังหวัดที่มีเรื่องราวเกี่ยวกับพระอริยะที่ได้รับการยอมรับจากผู้คนทั่วประเทศ นั่นก็คือ “หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต” ผมได้เดินทางไปที่วัดป่าสุทธาวาส จังหวัดสกลนคร ซึ่งมีความสำคัญเกี่ยวกับหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต เพราะเป็นสถานที่ละสังขารของหลวงปู่มั่น ตรงกับวันที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2492 เวลา 02.23 น. ซึ่งผมเดินทางมาก่อนวันคล้ายวันละสังขารปีที่ 66 ล่วงหน้า 1 วัน … นอกจากหลวงปู่มั่นแล้ว ยังมีพระอริยะเจ้าอีกหลายองค์ ที่มีวัดจำพรรษาในจังหวัดสกลนคร เรื่องราวของหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต เป็นพระอรหันต์ที่หลายๆคนไร้คำโต้แย้ง เป็นพระอรหันต์ในยุคก่อนกึ่งพุทธกาลที่สามารถได้พบองค์จริง เห็นรูปถ่ายจริง ได้รับทราบเรื่องราวจากการบันทึกจริงที่ชัดเจนมากที่สุดโดยเหล่าลูกศิษย์มากมายทั่วประเทศโดยเฉพาะทางภาคอีสานและภาคเหนือรวมถึงประเทศเพื่อนบ้านของเรา … ลุกศิษย์ของหลวงปู่มั่น ที่หลายๆท่านก็คงรู้จัก อาทิเช่น หลวงปู่แหวน, หลวงพ่อผาง, หลวงตามหาบัว, หลวงปู่ฝั้น, หลวงปู่เทศก์, หลวงปู่เจี๊ยะ, หลวงพ่อพุธ และอีกมากมายที่ผมไม่สามารถที่จะกล่าวได้หมด …การเดินทางมาครั้งนี้ ผมมีเวลาเที่ยววัดในจังหวัดสกลนครเพียง 1 วัน จึงวางแผนไว้คร่าวๆ 4 แห่ง ได้แก่ วัดพระธาตุนารายเจงเวง (พระธาตุเก่าแก่ พุทธศตวรรษที่ 16 บรรจุพระอังคารธาตุพระพุทธเจ้า), วัดป่าสุทธาวาส (หลวงปู่มั่น), วัดถ้ำขาม (หลวงปู่เทศก์), วัดป่าอุดมสมพร… Read More »