Category Archives: บทความ

พระราชาผู้ทรงธรรม พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

ข่าวการสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 13 ตุลาคม 2559 เป็นการสูญเสียครั้งยิ่งใหญ่ของปวงชนชาวไทยทั้งโลก พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (5 ธันวาคม พ.ศ. 2470 – 13 ตุลาคม 2559) เป็นพระมหากษัตริย์ลำดับที่เก้าแห่งราชวงศ์จักรี เสด็จสู่พระราชสมบัติตั้งแต่วันที่ 9 มิถุนายน 2489 เป็นพระมหากษัตริย์ไทยผู้เสวยราชย์ยาวนานที่สุด ตลอด 70 ปีของการครองราชสมบัติ พระองค์ทรงเหน็ดเหนื่อยในการปฏิบัติราชภารกิจเพื่อปวงชนชาวไทยมาโดยตลอด นอกจากพระราชภารกิจในการพัฒนาความเป็นอยู่ของปวงชนชาวไทยแล้ว พระองค์ยังเป็นพระราชาผู้ทรงธรรม ใช้ธรรมะในการดำเนินชีวิต ทรงสืบสานทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาและทรงปฏิบัติธรรมตามหลักคำสอนของพระพุทธเจ้าอีกด้วย แม้พระองค์จะมีพระราชภารกิจมากมายและยิ่งใหญ่ แต่พระองค์ทรงไม่เคยขาดหลักธรรมแม้แต่น้อย ดังจะเห็นภาพพระบรมฉายาลักษณ์ต่างๆ ที่พระองค์เสด็จไปพบกับพระสงฆ์ทั่วราชอาณาจักร ด้วยทรงสนพระราชหฤทัยในการปฏิบัติธรรมยิ่งนัก สามารถอ่านบทความที่พระองค์เสด็จพบพระสงฆ์ทั่วราชอาณาจักรที่บทความในลิ้งค์นี้ >> www.faiththaistory.com/king-monk โอกาสนี้ผมจึงได้รวบรวมบทความบางส่วนที่ผมได้อ่านและรับรู้เกี่ยวกับพระองค์ที่ได้พบกับพระสงฆ์รูปต่างๆ และมีการสนทนาธรรม หวังว่าบทความนี้จะเป็นการต่อยอดให้ท่านผู้สนใจ ได้ค้นหาข้อมูลเพิ่มเติม เพื่อเดินทางตามรอยพระองค์ ให้มีชีวิตที่ประสบสุขต่อไป **พ่อเหนื่อยมาทั้งชีวิต แต่พ่อไม่เคยหยุดเพื่อพสกนิกรชาวไทยทั้งปวง…** ณ โอกาสนี้ แอดมินขอเรียบเรียงบทความบางตอนในหนังสือ “พระเมตตา” โดยหลวงพ่อฤาษีลิงดำ ซึ่งรวบรวมเรื่องราวพระราชปรารภของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เมื่อคราวเสด็จมาทรงบรรจุพระบรมสารีริกธาตุในพระอุโบสถหลังใหม่ วัดท่าซุง ในพระราชปรารภตอนหนึ่ง พระองค์มีพระราชปรารภว่า พระองค์ทรงเหน็ดเหนื่อยมาก ทั้งนี้หลวงพ่อก็ทราบดีว่า เพราะพระองค์มีพระราชจริยวัตรห่วงใยพสกนิกรของพระองค์มาก การประทับอยู่ในกรุงเทพฯ ก็เต็มไปด้วยหมายกำหนดการ และการออกเสด็จไปข้างนอกพระองค์ก็ไม่ได้ทรงพักผ่อน พระองค์ทรงแปรพระราชฐานครั้งใด ก็ปรากฏแต่ข่าวว่าไม่ได้ทรงพักผ่อนอยู่กับที่ เพราะการที่พระองค์เสด็จแปรพระราชฐานทุกครั้ง ก็เสด็จไปเยี่ยมเยียนประชาชน ไปเยี่ยมชาวเขา ชาวบ้าน หลวงพ่อกล่าวต่อว่า เมื่อได้ทราบข่าวการเสด็จของพระองค์ ก็เห็นพระองค์อยู่บนเขาบนดอย… Read More »

เขาวงพระจันทร์กับการธุดงค์ของหลวงพ่อปานและหลวงพ่อฤาษีลิงดำ

การเดินทางท่องเที่ยวและทำบุญแต่ละสถานที่มักจะมีเรื่องราวที่น่าสนใจแตกต่างกันไป แต่สิ่งที่น่าสนใจสำหรับผมคือเรื่องราวการตามรอยพระอริยะเจ้าองค์ต่างๆ ที่เดินทางไปยังสถานที่นั้นๆ ด้วยเหตุนี้ผมจะขอนำเรื่องราวสถานที่สำคัญสถานที่หนึ่งก็คือ เขาวงพระจันทร์ ที่หลวงพ่อปาน โสนันโทได้นำคณะศิษย์เดินทางธุดงค์แสวงหาธรรม โดยหนึ่งในคณะศิษย์นั้นคือหลวงพ่อฤาษีลิงดำ ซึ่งมีเรื่องราวที่น่าสนใจอย่างมาก ส่วนตัวผมเองนั้นมีความเชื่อว่าสถานที่ต่างๆ ที่พระอริยะเจ้าได้เดินทางไปถึงนั้น ย่อมมีความศักดิ์สิทธิ์และต้องมีมูลเหตุสำคัญในการไปถึง ไม่ใช่ด้วยความบังเอิญ ผมได้ลองค้นหาข้อมูลเรื่องราวต่างๆเกี่ยวกับเขาวงพระจันทร์ ก็พบว่ามีบันทึกในหนังสือ 2 เล่ม คือ “ประวัติหลวงพ่อปาน โสนันโท” และ “หลวงพ่อธุดงค์” ซึ่งทั้งสองเล่มนี้เป็นหนังสือที่พิมพ์ขึ้นถอดความจากธรรมเทศนาของหลวงพ่อฤาษีลิงดำ จึงมีความน่าเชื่อถือพอสมควร เขาวงพระจันทร์ ปัจจุบันอยู่ในพื้นที่วัดเขาวงพระจันทร์ จังหวัดลพบุรี จะมีประเพณีงานบุญประจำปีเพื่อขึ้นนมัสการรอยพระพุทธบาท ซึ่งจะจัดขึ้นในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ ของทุกๆปี จะมีผู้แสวงบุญเดินทางมากันเป็นจำนวนมาก และสามารถเดินขึ้นเขาวงพระจันทร์ได้ตลอด 24 ชั่วโมง จุดแรกที่นักเดินทางมาถึงจะผ่านศาลเจ้าพ่อขุนด่านก่อน ซึ่งเจ้าพ่อขุนด่านมีเรื่องราวการบันทึกในหนังสือเช่นกันอยู่ในตอน “อานุภาพท่านเจ้าพ่อขุนด่าน” ซึ่งผมขอถอดความมานำเสนอดังนี้ อานุภาพท่านเจ้าพ่อขุนด่าน ท่านขุนด่านเป็นเทวดาของท่านท้าวเวสสุวัณ มีเครื่องทรงประจำสีแดง คือ นุ่งห่มสีแดง และโพกผ้าก็สีแดงเหมือนกัน ท่านที่ทรงเครื่องแดงนี้จัดเป็นเทวดามีอานุภาพมาก สมัยที่เขาวงพระจันทร์ยังมีสถานที่ยังไม่สมบูรณ์อย่างปัจจุบัน หลวงพ่อปานท่านกำลังสร้างมณฑปและบันไดขึ้นเขา มีพระองค์หนึ่งเป็นลูกศิษย์นอกสำนักของหลวงพ่อปาน ชื่อ ท่านสำราญ ชาวบ้านเรียกว่าอาจารย์สำราญ ขณะนี้สำราญอยู่เมืองผีนานแล้ว เพราะท่านแก่กว่าฉันมาก สมัยฉันอายุ 20 ปีเศษ ท่านมีอายุเกือบ 40 ปีแล้ว ท่านอยู่ประจำที่เขาวงพระจันทร์ เป็นเขตอารักขาของท่านขุนด่าน หลวงพ่อปานท่านสั่งไว้เสมอว่า อย่าประกาศตัวเป็นศัตรูกับผี ควรทำตนเป็นมิตรกับผีจะได้อยู่เป็นสุข เพราะผีไม่ใช่คน ถ้าเป็นศัตรูกัน เวลาที่เขามาทำอันตรายไม่มีนิมิตปรากฏ ท่านสำราญก็ไม่เชื่อ ปกติท่านสวดบทวิปัสสิสเสมอเพื่อไล่ผี คาถาบทนี้เป็นคาถาในบทภาณยักษ์และภาณพระ… Read More »

บรรยากาศบูชาพระเครื่องวัตถุมงคล รุ่นรวยสมใจนึก ปี 2558 หลวงพ่อรวย ปาสาทิโก

https://youtu.be/q_8_h6CoxCc ขอกล่าวสวัสดีกันอีกครั้งครับ วันนี้ผมจะพักเรื่องราวการท่องเที่ยววัดสักนิด แล้วจะพาไปชมบรรยากาศการเช่าบูชาพระเครื่องวัตถุมงคลของพระเกจิรูปหนึ่ง นั่นก็คือ “หลวงพ่อรวย ปาสาทิโก” แห่งวัดตะโก พระนครศรีอยุธยา ถ้าจะกล่าวถึงหลวงพ่อรวย น้อยคนนักที่จะไม่รู้จักท่าน โดยเฉพาะแวดวงของนักสะสมวัตถุมงคล เพราะวัตถุมงคลของหลวงพ่อรวยนั้น จะได้รับความนิยมสูงมากในปัจจุบัน แม้ว่าจะเป็นวัตถุมงคลรุ่นหลังๆก็ยังเป็นที่ต้องการของนักสะสมและผู้มีจิตศรัทธาทั้งหน้าเก่าและหน้าใหม่ … และส่วนตัวผมนั้นแม้จะไม่ใช่คนในท้องที่ แต่ก็พอทราบเรื่องราวความนิยมในวัตถุมงคลของท่านมาบ้างพอสมควร โดยเฉพาะวัตถุมงคลที่ออกให้บูชาในรุ่นไตรมาส (ออกพรรษา) จะได้รับความนิยมสูงที่สุด เพราะสร้างขึ้นมาจำนวนไม่มากนักและจำกัดจำนวนการบูชาของแต่ละคน ด้วยเหตุนี้ ผมจึงอยากจะไปชมบรรยากาศให้เห็นกับตาสักครั้งว่าบรรยากาศที่ผู้คนแห่แหนไปเช่าบูชาวัตถุมงคลของหลวงพ่อรวยนั้นจะเป็นเช่นไร ครั้งนี้จะเป็นการให้เช่าบูชาวัตถุมงคลไตรมาส รุ่นรวยสมใจนึก หลวงพ่อรวย ปาสาทิโก วัดตะโก พระนครศรีอยุธยา เปิดให้บูชาในวันที่ 27 ตุลาคม พ.ศ. 2558 … ผมได้เดินทางไปที่วัดตะโก พระนครศรีอยุธยา หลังจากเลิกงานประจำไปถึงวัดราวๆ 6 โมงเย็น ก็เริ่มได้เห็นบรรยากาศผู้คนทยอยเดินทางมากันที่วัดแล้วหล่ะครับ… มีร้านค้ามาตั้งบริการมากมาย โดยเฉพาะอาหาร ทำให้ดูคึกคักขึ้นมาโดยทันที ในส่วนของสถานที่จอดรถในวัดเต็มแล้วครับ ใครที่มาจอดก่อน ก็คงออกลำบากหล่ะครับเพราะมีรถทยอยเข้ามาเรื่อยๆ ช่วงเวลาราวๆ หัวค่ำ บรรยากาศเริ่มคึกคัก แต่ก็ยังสามารถจับจองพื้นที่กันได้อยู่ครับ… บรรยากาศมีทั้งเด็กและผู้ใหญ่ มีการหอบลูกหอบหลานมากันมากมาย เตรียมหมอนมานอนค้างคืนกันเลยทีเดียว แต่ละคนก็มีสีหน้าที่มุ่งหวังว่าจะต้องเป็นเจ้าของวัตถุมงคลรุ่นนี้ให้ได้ ราวๆ 6 โมงกว่าๆ บรรยากาศก็เริ่มมืดลงแล้วครับ เพราะเข้าสู่ฤดูหนาวท้องฟ้าจะมืดค่ำเร็วกว่าปกติ แต่คนก็เดินทางเข้ามาอย่างต่อเนื่องเลยครับ จนกระทั่งถึงเวลาราวๆ เที่ยงคืนก็มีคนเดินทางเข้ามาภายในวัดแทบจะเต็มพื้นที่ในส่วนที่จัดไว้สำหรับการบูชาพระเครื่อง หลายท่านก็เพลียกันมาก เพราะมารอกันแต่หัวค่ำเพื่อรอเวลาบูชาวัตถุมงคลในตอนเช้าวันที่ 27 ตุลาคม 2558 …… Read More »

ประเพณีตักบาตรน้ำผึ้ง ณ วัดภูเขาทอง พระนครศรีอยุธยา

https://youtu.be/dHGFN45BEXw สวัสดีครับ กลับมากันอีกครั้งกับภารกิจเที่ยววัด สำหรับครั้งนี้ผมจะพาทุกท่านไปร่วมทำบุญที่สืบสานวัฒนธรรมกันมายาวนานแต่โบราณ นั่นก็คือพิธีตักบาตรน้ำผึ้ง ประเพณีตักบาตรน้ำผึ้ง มีกันมาช้านานแล้ว โดยจะจัดขึ้นทุกๆปี ในวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 10 ซึ่งจะมีวัดหลายๆวัดได้ร่วมกันจัดประเพณีนี้ ทั้งนี้การเดินทางไปร่วมบุญตักบาตรน้ำผึ้งก็ขึ้นกับความสะดวกของแต่ละท่าน และผมเองก็ได้ทราบข่าวว่าที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาก็มีการจัดประเพณีนี้ขึ้นเช่นกัน ที่วัดภูเขาทอง ผมจึงไม่รอช้าจัดเตรียมหาน้ำผึ้งและอาหารคาวหวานเพื่อร่วมงานบุญนี้ ในวันที่ผมเดินทางตรงกับวันอาทิตย์ที่ 27 กันยายน 2558 และเป็นครั้งแรกที่ผมจะได้ร่วมในบุญกุศลการตักบาตรน้ำผึ้ง… ต้องบอกเลยว่า ครั้งนี้เป็นครั้งแรกในชีวิตที่ผมได้ร่วมพิธีตักบาตรน้ำผึ้ง และเพิ่งรู้จักว่ามีประเพณีนี้อยู่ด้วย ผมจัดเตรียมน้ำผึ้ง โดยหาซื้อได้ทั่วไปตามท้องตลาดเช่น ร้านสะดวกซื้อ 7-11 หรือซุปเปอร์มาร์เก็ตต่าง เทสโก้โลตัส บิ๊กซี เป็นต้น สำหรับความเห็นส่วนตัว ในเรื่องการซื้อน้ำผึ้งมาถวายพระ ควรเลือกน้ำผึ้งที่มั่นใจได้ว่าเป็นน้ำผึ้งแท้ มีคุณภาพ ถ้าซื้อแบบสำเร็จรูปก็ขอให้ตรวจสอบฉลากและเครื่องหมาย อย. ว่ามีครบถ้วนหรือไม่ ส่วนกรณีซื้อตามจุดขายต่างๆเช่น ตามข้างทาง ตามหมู่บ้าน ที่มีบรรจุขวดแก้วใส ก็ขอให้เอาแบบที่มั่นใจว่าเป็นของแท้จริงๆ เพราะผมเคยมีประสบการณ์ซื้อน้ำผึ้งข้างทางแบบขวดแก้วใส ปรากฏว่าเป็นน้ำผึ้งผสม (ผสมกับอะไรไม่ทราบได้ครับ) ไม่กี่วันก็เปลี่ยนสภาพเสียไป เพราะฉะนั้น ขอให้พิถีพิถันในการเลือกน้ำผึ้งมาด้วยนะครับ ถ้าจะเอาให้สบายใจ ผมขอแนะนำซื้อตามร้านสะดวกซื้อหรือห้างสรรพสินค้า น่าจะดีที่สุด เพราะจะมีระบบการตรวจสอบคุณภาพก่อนนำมาจำหน่ายอย่างแน่นอน ผมเดินทางมาถึงวัดภูเขาทอง ราวๆ 6 โมงครึ่ง ได้เห็นพระเจดีย์สวยงามมากๆ ผมซื้อน้ำผึ้งจากห้างเทสโก้โลตัสมา 2 ขวด และแบบบีบขวดเล็กๆ มาอีก 1 ขวด เทใส่รวมลงในภาชนะแก้วซึ่งหาซื้อตามตลาดได้ทั่วไปครับ (ผมแวะร้านขายของ… Read More »

เที่ยวถ้ำกระแซ จุดชมวิวที่สวยและอันตรายที่สุด เส้นทางรถไฟสายมรณะ

https://youtu.be/cegCXg2hiA4 วันนี้ผมจะพาเดินทางไปเที่ยวนอกสถานที่วัดกันบ้าง ซึ่งผมได้มีโอกาสเดินทางไปเที่ยวที่จังหวัดกาญจนบุรีจึงถือโอกาสเดินทางท่องเที่ยวไปยังสถานที่อื่นๆบ้าง และสถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงของจังหวัดกาญจนบุรีก็คือ “ทางรถไฟสายมรณะ” จุดที่ผมจะเดินทางท่องเที่ยวก็คือ “ถ้ำกระแซ” ซึ่งเป็นจุดหนึ่งของเส้นทางรถไฟสายมรณะ ที่ถูกกล่าวขานกันว่าเป็นจุดชมวิวที่สวยและอันตรายที่สุดของเส้นทางรถไฟสายนี้… ทางรถไฟสายนี้เป็นอนุสรณ์ของสงครามโลกครั้งที่ 2 ที่ทิ้งเรื่องราวในอดีตถึงความโหดร้ายในสงครามโลก ซึ่งมีแต่ความสูญเสีย ถ้ำกระแซ แต่เดิมนั้นเป็นจุดที่พักของเชลยศึกในสงครามครั้งที่ 2 ที่ถูกต้อนมาโดยทหารญี่ปุ่น เพื่อทำการสร้างทางรถไฟสายนี้เพื่อขนส่งยุทโธปกรณ์และกำลังทหาร เพื่อเข้าโจมตีพม่าและอินเดีย … ภายในถ้ำมีพระพุทธรูปที่สร้างขึ้นมาภายหลัง ให้นักท่องเที่ยวได้กราบไหว้บูชาและขอพร … ส่วนวิวทิวทัศน์ก็มีความสวยงามตามที่กล่าวกัน โดยด้านล่างจะเป็นแม่น้ำแควน้อย มีเส้นทางรถไฟเลียบเขาไปกว่า 400 เมตร จึงถือได้ว่าเส้นทางรถไฟที่ถ้ำกระแซนี้ สร้างได้ยากลำบากที่สุด มีเชลยศึกล้มตายนับพันคน เมื่อผมได้เดินทางมาถึง ก็ลืมเรื่องราวที่ทราบเกี่ยวกับความโหดร้ายของเส้นทางรถไฟสายนี้ไปจนหมด เพราะปัจจุบันเป็นสถานที่ท่องเที่ยว ที่มีความสวยงามมาก วิวทิวทัศน์ทางธรรมชาติก็ยังสมบูรณ์ดี มีร้านค้าของที่ระลึกมากมาย นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างประเทศเดินทางมาเที่ยวชมกันอย่างไม่ขาดสาย … ถ้าได้เดินทางมาถึงกาญจนบุรีกันแล้ว จุดท่องเที่ยวนี้จึงเป็นอีกจุดหนึ่งที่ไม่ควรพลาดเลยหล่ะครับ จุดที่ต้องระวังกันให้มากในการเดินทางมาท่องเที่ยวที่นี่คือ เรื่องความระมัดระวังในการเดินชมบรรยากาศบนทางรถไฟ เพราะถ้าเกิดสะดุดล้มอาจจะตกลงไปข้างล่างได้รับบาดเจ็บกันได้ เพราะฉะนั้นแล้วขอให้ระวังให้มากนะครับ อย่ามัวถ่ายรูปกันซะเพลินเดี๋ยวจะได้รับอันตรายกันซะก่อน ผมเดินเข้าไปในถ้ำซึ่งเดินเข้าได้ไม่ลึดเท่าไหร่นักก็พบกับทางตัน … ในใจตอนนี้ผมก็นึกภาพบรรยากาศไม่ออกว่าเมื่อครั้งในอดีต เชลยศึกสงครามจะพักอาศัยกันอย่างแออัดขนาดไหน คิดแล้วก็เศร้าใจขึ้นมาเหมือนกัน หลังจากได้กราบไหว้พระพุทธรูปและเดินชมถ้ำกระแซสักระยะ ผมก็เดินออกมาเพื่อเดินชมบรรยากาศตามทางรถไฟสายนี้ต่อไป แม้เส้นทางจะดูอันตรายจากความสูง แต่ก็ขอบอกเลยว่า บรรยากาศช่างสวยงามซะจริงๆ … นักท่องเที่ยวแทบทุกคนต้องเก็บภาพเป็นที่ระลึกกันเลยทีเดียว การเดินบนทางรถไฟระวังเรื่องการสะดุดล้มให้ดูนะครับ เพราะแผ่นโลหะบางจุดน็อตยึดได้คลายตัวออกมาด้วย เดินไปสักระยะ ก็จะมีเส้นทางราบบนพื้นปกติครับ ประวัติเส้นทางรถไฟสายมรณะโดยสังเขป ทางรถไฟสายมรณะได้ถูกสร้างขึ้นเมื่อครั้งสงครามโลกครั้งที่ 2 โดยรัฐบาลญี่ปุ่นได้ยืมเงินจากรัฐบาลไทยจำนวน 4 ล้านบาทในการก่อสร้าง ซึ่งใช้เวลาเพียง 1… Read More »

ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลศพหลวงพ่อคูณ ปริสุทโธ ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

https://youtu.be/P1u0JwO7z7k https://youtu.be/wdaRxsAPagA สวัสดีครับท่านผู้อ่าน โอกาสนี้ผมจะเขียนเรื่องราวบรรยากาศในพิธีบำเพ็ญกุศลศพหลวงพ่อคูณ ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ซึ่งผมได้เดินทางมาร่วมในพิธีด้วย… หลายๆท่านคงได้ทราบเรื่องราวการมรณะภาพของหลวงพ่อคูณ ปริสุทโธ และเป็นข่าวใหญ่ประจำสัปดาห์เลยก็ว่าได้ เนื่องจากหลวงพ่อคูณ เป็นพระสงฆ์ที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ เป็นที่เคารพศรัทธาของคนไทยอย่างมาก ก่อนที่ท่านจะมรณะภาพนั้น ในช่วงที่ท่านยังแข็งแรงอยู่ ท่านได้สั่งสอนชาวพุทธและเป็นแบบอย่างที่ดีให้ประชาชนมาโดยตลอด อีกทั้งท่านก็ยังบริจาคทรัพย์ปัจจัยต่างๆที่ท่านได้รับมาสร้างสาธารณะประโยชน์ สาธารณะกุศลมากมายนับไม่ถ้วน ท่านเป็นศูนย์รวมจิตวิญญาณของชาวพุทธอย่างสมบูรณ์แบบ สิ่งที่ผมกล้ายืนยันเช่นนี้ ก็เพราะว่า ผมได้เห็นบรรยากาศการเดินทางมาร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลศพหลวงพ่อคูณของชาวไทยอย่างไม่ขาดสาย ถ้าได้ดูข่าวสารทั้งจากโทรทัศน์และหนังสือพิมพ์ รวมถึงสื่ออื่นๆ จะมีเรื่องราวของหลวงพ่อคูณเป็นข่าวใหญ่เสมอ สำหรับจำนวนผู้ที่เดินทางมานั้นแต่ละวัน ราวๆ 2 แสนคน และในวันสุดท้ายผมคาดว่ามากกว่าเดิมหลายเท่าตัว กำหนดการบำเพ็ญกุศลและสวดพระอภิธรรมศพของหลวงพ่อคูณจะดำเนินกันไปนาน 7 วัน จนถึงวันเสาร์ที่ 23 พฤษภาคม 2558 จะเป็นวันสุดท้าย และก็เป็นไปตามคาด ที่ผมจะเห็นผู้คนเดินทางมาในวันสุดท้ายอย่างล้นหลาม เพราะเป็นวันหยุดราชการ ยิ่งทำให้คนแห่แหนมาจากทั่วสาระทิศ ที่จอดรถเต็มพื้นที่ก่อน 7 โมงเช้า ผู้คนทยอยเดินทางมากันก่อน 6 โมง และเห็นผู้คนหน้าแน่นมาก… ผมคาดการณ์ผิดไปเล็กน้อย ด้วยคิดว่าบ้านของผมเองอยู่ติดสถานที่จัดพิธีเพียง 500 เมตร เลยชะล่าใจไปนิด แต่ก็ยังดีที่ผมไม่เดินทางไปสายกว่านี้ โดยผมไปถึงสถานที่ราวๆ 6 โมงเช้า แม้ผู้คนจะเยอะมาก ผมก็ยังสามารถแทรกตัวเข้าไปไหว้สรีระสังขารของหลวงพ่อคูณได้ แต่ถ้าสายกว่านี้ คงใช้เวลาอีกนานกว่าจะต่อแถวไปถึงสรีระสังขารของหลวงพ่อคูณ สำหรับวันแรกที่ผมเดินทางมาถึงจังหวัดขอนแก่น ผมมาในวันศุกร์ที่ 22 พฤษภาคม และมาร่วมในพิธีสวดพระอภิธรรมในเวลา 16.00 น. การเดินทางมาในช่วงเย็นจะหาที่จอดยนต์ลำบากมาก… Read More »