Category Archives: บทความพิเศษ

ความสำคัญของวันอาสาฬหบูชา

วันอาสาฬหบูชา เป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาอีกวันหนึ่งของประเทศไทย และให้นับเป็นวันหยุดราชการของประเทศไทยด้วย คำว่า “อาสาฬหบูชา” นั้นย่อมาจากคำว่า “อาสาฬหปูรณมีบูชา” แปลว่า การบูชาในวันเพ็ญเดือนอาสาฬหะ หรือ การบูชาในวันเพ็ญเดือน 8 ถ้าในปีใดมีเดือน 8 สองหน ก็ให้เลื่อนไปทำในวันเพ็ญเดือน 8 หลังแทน ความสำคัญของวันอาสาฬหบูชา หลักๆมีดังนี้ 1. เป็นวันที่พระพุทธองค์ได้ทรงแสดงพระธรรมเทศนาเป็นครั้งแรก แก่ปัญจวัคคีย์ทั้ง 5 รูป ที่ป่าอิสิปตนมฤคทายวัน ใกล้เมืองพาราณสี พระธรรมที่ทรงแสดงเรียกว่า “ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร” แปลว่า พระสูตรแห่งการหมุนวงล้อธรรม หรือความจริงที่ไม่มีผู้ใดปฏิเสธได้ นั่นก็คือ อริยสัจสี่ประการ ได้แก่ ทุกข์ คือ “ความจริงอันประเสริฐคือความทุกข์” สมุทัย คือ “ความจริงอันประเสริฐคือเหตุให้เกิดทุกข์” นิโรธ คือ “ความจริงอันประเสริฐคือความดับไม่เหลือแห่งทุกข์” มรรค คือ ความจริงอันประเสริฐคือทางที่ทำให้ผู้ปฏิบัติตามลุถึงความดับไม่เหลือแห่งทุกข์ 2. เป็นวันที่เกิดพระสงฆ์รูปแรกในพระพุทธศาสนา คือ พระอัญญาโกญฑัญญะ ภายหลังจากที่ได้ฟังธรรมและบรรลุธรรมเป็นพระโสดาบันแล้ว ก็ได้ทูลขออุปสมบท พระพุทธองค์ทรงประทานการอุปสมบทให้ด้วยวิธีที่เรียกว่า “เอหิภิกขุอุปสัมปทา”เป็นพระภิกษุรูปแรกในพระพุทธศาสนา 3. เป็นวันที่สมบูรณ์แห่งพระรัตนตรัย ได้แก่ พระพุทธ พระธรรม และพระสงฆ์ ประวัติความเป็นมาของวันอาสาฬหบูชา ในสมัยพุทธกาลพระพุทธองค์ได้ทรงตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในวันเพ็ญเดือน 6 หรือวันวิสาขบูชา และได้ทรงพิจารณาธรรมอยู่นานถึง 7 สัปดาห์ และพระองค์ทรงได้คิดว่าพระธรรมที่พระองค์ทรงบรรลุนั้นเป็นสิ่งที่ลึกซึ้งยากนักที่ใครจะเข้าถึง ท้าวสหัมบดีพรหมได้ทราบว่าพระองค์ทรงวิตกในเรื่องการเข้าใจพระธรรมของเหล่ามนุษย์ทั้งหลาย… Read More »

แผนที่ภูมิสถานอยุธยา โครงการประวัติศาสตร์ไทย สังเขป ฉบับมติชน

เนื่องจากผมเองได้เริ่มสนใจเดินทางท่องเที่ยวตามวัดโบราณในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ไม่ว่าจะเป็นวัดร้าง วัดที่มีพระจำพรรษา หรือวัดที่หายสาบสูญไปจากแผนที่แล้ว ทุกครั้งที่ผมได้ออกเดินทางสำรวจและท่องเที่ยว จะรู้สึกถึงบรรยากาศแบบคลาสสิคดีมากเลยครับ แม้อากาศบางช่วงจะร้อน แต่ก็ไม่ได้เป็นอุปสรรคสำหรับผมเลย แต่อุปสรรคสำคัญของผมก็คือ ต้องเผชิญหน้ากับเจ้าถิ่น (สุนัขทั้งหลาย) เนื่องจากบางสถานที่เป็นจุดที่ผู้คนไม่ค่อยจะรู้จักกันนัก ทำให้สภาพพื้นที่ไม่ค่อยจะได้รับการดูแล ทำให้เจ้าถิ่นครอบครองพื้นที่กันอย่างสบายใจ สถานที่โบราณในพระนครศรีอยุธยาหรือกรุงเก่าในอดีต มีมากมาย และหนาแน่นมากๆ ซึ่งผมได้ค้นหาแผนที่เพื่อใช้ประกอบในการเดินทางจากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย แผนที่ดังกล่าวอยู่ที่หน้าเพจนี้ครับ ===> แผนที่ อยุธยา ททท. แผนที่ดังกล่าวจะบอกจุดหลักๆสำคัญที่นักท่องเที่ยวนิยมเดินทางไป แต่ในความเป็นจริงแล้ว ในอดีตอยุธยาจะมีวัดหนาแน่นมาก แม้กระทั่ง 2 ฟากฝั่งคลองก็ยังเป็นวัด เดินห่างกันไปเล็กน้อยก็เจอกับวัดอีก ฝั่งถนนทั้งสองฟาก ก็มีวัดมากมาย เรียงกันเป็นแถวเป็นแนว ชี้ให้เห็นว่าชีวิตของคนไทยมีความผูกพันกับวัดและพระพุทธศาสนาเป็นอย่างมาก การเดินทางเข้าวัดทำบุญของผู้คนในอดีตคงจะเป็นเรื่องปกติ การเดินทางเพื่อท่องเที่ยวและสำรวจของผมเอง จะมีคู่มือประกอบทุกครั้ง เพื่อให้มีข้อมูลในการท่องเที่ยวได้อย่างลึกซึ้งขึ้นมาบ้าง นอกจากหนังสือคู่มือต่างๆแล้ว สิ่งที่ผมจะขาดไม่ได้ก็คือแผนที่เดินทาง ในเรื่องของแผนที่ ตัวผมเองต้องการแผนที่ ที่มีรายละเอียดมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นสถานที่โบราณที่ร้างผู้คน หรือสถานที่โบราณที่หายสาบสูญไปแล้วจากแผนที่ ผมได้ลองค้นหาตามร้านหนังสือเก่าแต่ก็ยังหาไม่ได้ สงสัยคงจะต้องไปหอสมุดแห่งชาติกันแล้วแหละครับ หนังสือแผนที่โบราณ ที่ผมคิดว่าน่าจะดีมากๆก็คือ “อธิบายแผนที่พระนครศรีอยุธยา กับคำวินิจฉัยของพระยาโบราณราชธานินทร์”  และพงศาวดารต่างๆ แต่ผมก็หาได้เพียงบางเล่ม จากความพยายามหาแผนที่อยุธยาให้สนองความต้องการของตนเองให้ได้ก็ได้มาเจอกับ “แผนที่ภูมิสถานอยุธยา” จากโครงการประวัติศาสตร์ไทย สังเขป ฉบับมติชน ซึ่งจัดทำเพื่อขยายและเพิ่มข้อมูลด้านประวัติศาสตร์ จากหนังสือ ประวัติศาสตร์แห่งชาติ “ซ่อม” ฉบับเก่า “สร้าง” ฉบับใหม่ ของ ศ.ดร. นิธิ เอียวศรีวงศ์ และขณะนี้ทางโครงการฯได้จัดทำแผนที่ภูมิสถานอยุธยา ขึ้นจากข้อมูลเอกสารทางประวัติศาสตร์สำคัญฉบับต่างๆ… Read More »

กรุสมบัติ วัดราชบูรณะ อุทยานประวัติศาสตร์มรดกโลก อยุธยา

>> อ่านเรื่องราวการเดินทางไปยังสถานที่จริง กรุสมบัติ วัดราชบูรณะ พระนครศรีอยุธยาที่นี่ !! << >>> อ่านบทความวัดราชบูรณะ และวัดเจ้าชาย (วัดกระซ้าย) วัดเฮี้ยนติดอันดับ 8 เอเชีย ที่นี่ <<< !!! กรุสมบัติ วัดราชบูรณะ อุทยานประวัติศาสตร์มรดกโลก อยุธยา ผมได้ค้นเจอคลิปวีดีโอจาก youtube เกี่ยวกับกรุสมบัติวัดราชบูรณะ  อุทยานประวัติศาสตร์มรดกโลก พระนครศรีอยุธยา คลิปวีดีโอนี้มีความยาวเพียงไม่ถึง 10 นาที แต่เนื้อหาดีมากเลยครับ อยากให้ได้ชมกัน รายละเอียดคร่าวๆได้กล่าวไว้ว่า ในฤดูฝน ปี พ.ศ. 2499 ทางเจ้าหน้าที่กรมศิลปากรได้ทำการขุดกรุวัดมหาธาตุ ซึ่งมีความลึกกว่า 17 เมตร ได้ค้นพบพระบรมสารีริกธาตุ และเครื่องทองอันล้ำค่ามากมาย ทำให้เป็นข่าวโด่งดัง จนเกิดกระแสตื่นทอง และในปี พ.ศ. 2500 ได้มีโจรประมาณ 10 – 20 คน ได้ร่วมกันเข้าลักลอบขุดกรุวัดราชบูรณะ ได้เครื่องทองล้ำค่าไปมากมาย และอีก 2 วันต่อมาทางเจ้าหน้าที่ตำรวจสามารถจับกุมคนร้ายได้ 2 คน ได้คืนเครื่องทองมาเพียงบางส่วน  จากการสันนิษฐานคาดว่าคนร้ายจะได้เครื่องทองไปกว่า 75 กิโลกรัม  ฝ่ายเจ้าหน้าที่กรมศิลปากรจึงได้เร่งทำการขุดกรุอย่างละเอียดอีกครั้ง  รายละเอียดเป็นเช่นไรให้ชมได้จากวีดีโอเลยครับ เครื่องทองที่ถูกค้นพบและได้เก็บรักษาไว้ที่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติเจ้าสามพระยาแบ่งเป็นประเภทใหญ่ๆได้ดังนี้ 1. กลุ่มพระพุทธรูปและพระพิมพ์ 2. กลุ่มเครื่องราชกกุธภัณฑ์… Read More »

สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ผู้ทรงมีพระปรีชาสามารถการรบ และด้านจิตวิทยา

สมเด็จพระนเรศวรมหาราชพระมหากษัตริย์ผู้เป็นวีรบุรุษของคนไทย… นอกจากท่านจะกล้าหาญมีความรักชาติ และเชี่ยวชาญการรบแล้วนั้น ท่านยังมีจิตวิทยาที่ดีเลิศทำให้เหล่าทหารพม่าและพระมหาอุปราชต้องกลัวเกรงและได้รับชัยชนะเสมอมา… เรื่องราวอันเกรียงไกรของสมเด็จพระนเรศวรเกิดขึ้นก่อนที่จะมีศึกยุทธหัตถีกับพระมหาอุปราช ก่อนหน้าศึกยุทธหัตถี 3 ปี…กองทัพหงสาวดีนันทบุเรงได้ล้อมอยุธยานานกว่า 5 เดือนเพราะประสบปัญหาการสั่งการรบแบบกองโจรงของสมเด็จพระนเรศวรและยิ่งไปกว่านั้นพระองค์ได้ออกรบเองไปยังค่ายของพม่าโดยคาบพระแสงดาบบุกปีนขึ้นค่ายพม่า แต่พระองค์ถูกการสกัดกั้นด้วยอาวุธจากข้าศึกจนตกลงมาและทหารพม่าได้กรูกันเข้ามาหวังจะทำร้ายให้ได้พระองค์จึงสั่งการให้ถอยทัพกลับกรุงศรีอยุธยา ข่าวการบุกค่ายด้วยพม่าด้วยพระองค์เองเลื่องลือจนทำให้เหล่าทหารพม่านเกรงกลัวและยังความแปลกใจของพระเจ้านันทบุเรงอย่างมากว่าทำไมสมเด็จพระนเรศวรจึงออกรบเองเหมือนพลทหารและทำให้พระเจ้านันทบุเรงนับถือในตัวสมเด็จพระนเรศวรอย่างมากและสั่งการไปยังแม่ทัพทุกคนว่าให้ทำการล้อมจับมาถวายพระองค์ให้ได้ พระเจ้านันทบุเรงจึงสั่งการให้ “ลักไวทำมู”ทหารที่มีฝีมือออกไปจัดการจับตัวสมเด็จพระนเรศวรมาให้จงได้ ลักไวทำมูจึงวางแผนกองทัพม้าหลอกล่อทัพสมเด็จพระนเรศวรเพื่อให้มาติดกับดักกองทัพของตน และก็สามารถหลอกล่อพระองค์มาในวงล้อมของทัพพม่ากว่า 100,000 นายได้…แต่การเข้าจับกุมตัวสมเด็จพระนเรศวรก็ไม่สามารถทำได้จนทหารพม่าสู้รบและล้มตายในศึกอย่างมากมาย… เมื่อ ลักไวทำมูเห็นดังนั้นจึงควบม้าถือดาบเข้าใส่แต่ก็ถูกพระองค์สวนด้วยพระแสงทวนบาดเจ็บสาหัสและเสียชีวิตกลางสมรภูมิ ข่าวการสูญเสียของ ลักไวทำมูยิ่งทำให้เหล่าทหารพม่าเกรงกลัวและสูญเสียกำลังใจอย่างมากเมื่อพระเจ้านันทบุเรงเห็นดังนั้นประกอบกับเสบียงกองทัพก็จะหมดลงทหารเจ็บป่วยอดอยากจำนวนมากจึงสั่งการถอยทัพกลับหงสาวดี จากนั้น 3 ปี กรุงศรีอยุธยาก็ว่างเว้นสงคราม จนกระทั่งสมเด็จพระมหาธรรมราชาพระราชบิดาได้เสด็จสวรรคต สมเด็จพระนเรศวรจึงได้ขึ้นครองราชย์แทน ฝ่ายพม่าเห็นว่าเป็นช่วงสับเปลี่ยนแผ่นดินจึงทำการวางแผนบุกกรุงศรีอยุธยาทันทีโดยมีแม่ทัพเป็นพระมหาอุปราช ด้วยจำนวนทหารกว่า 200,000 นายและกองทัพพระเจ้าแปรอีกกว่า 100,000 นาย เคลื่อนพลเข้ามาทางด่านเจดีย์ 3 องค์โดยมีเจ้าเมืองพะสิมและเจ้าเมืองพุกามคุมหน้าทัพ สมเด็จพระนเรศวรทราบเรื่องได้วางแผนให้ผู้คนออกจากเมืองกาญจนบุรีทั้งหมดแล้ววางกำลังทัพไว้สองฝากทางฝ่ายทหารพม่าเห็นว่าไม่มีผู้คนจึงกีฑาทัพเข้ามาอย่างรวดเร็วโดยไม่ระวังตัวจนมาถึงทัพหลวงของอยุธยา ทำให้กองทัพพม่าอยู่กลางวงล้อมและโจมตีทัพพม่าแตกกระเจิง ส่วนเจ้าเมืองพุกามก็เสียชีวิตกลางสนามรบและรุกไล่ไปยังกองทัพของพระมหาอุปราชแต่ไม่สามารถจับตัวพระมหาอุปราชไว้ได้เพราะมีเหล่าทหารคุ้มครองและกันตัวออกจากสนามรบได้ จากนั้นทัพพม่าก็แตกกระเจิงหนีกลับกันไปจนหมดสิ้น การแพ้สงครามครั้งนี้ทำให้พระมหาอุปราชเข็ดขยาดกับการทำศึกกับสมเด็จพระนเรศวร แม้พระเจ้านันทบุเรงพระราชบิดาจะทรงออกคำสั่งก็ตาม จนกระทั่งพระมหาอุปราชรู้สึกอัปยศอดสูกับสิ่งที่เกิดขึ้นจึงยอมที่จะออกรบอีกครั้ง ทำให้การรบครั้งนี้พระเจ้านันทบุเรงดีพระทัยมากได้จัดกองทัยอย่างยิ่งใหญ่เพื่อจะนำชัยมาให้ได้ ด้วยจำนวนพลทหาร 250,000 นาย และได้เตรียมเสบียงไว้อย่างมาก การรบครั้งนี้สมเด็จพระนเรศวรได้ตั้งรับที่สุพรรณบุรี ด้วยกำลังพล 100,000 นาย ทำให้การรบเหมือนจะสู้ไม่ไหวพระองค์จึงสั่งการให้แบ่งกองทัพไปทั้ง 2 ฝากและให้ม้าเร็วไปแจ้งแม่ทัพหน้าให้ถอยร่นลงมาด้วยกำลังกองทัพฝ่ายอยุธยาสู้ไม่ได้อยู่แล้วจึงเร่งถอยลงมาอย่างรวดเร็ว…ฝ่ายพม่าก็ได้ลำพองใจที่เห็นทัพอยุธยาร่นถอยจึงกรีฑาทัพลงมากันใหญ่…กองทัพของอยุธยาที่อยู่ 2 ฝากจึงเข้ารุม ตะลุมบอนจนแตกกระเจิงช้างพระที่นั่งของสมเด็จพระนเรศวรและสมเด็จพระเจ้าเอกาทศรถก็ยิ่งไล่ตามข้าศึกไปอย่างรวดเร็วจนกองทัพฝ่ายอยุธยาตามพระองค์ไปไม่ทันเป็นผลให้การไล่ตามครั้งนี้ไปอยู่ท่ามกลางกองทัพฝ่ายพม่านับแสนนายโดยมีช้างศึกของแม่ทัพพม่า 16 เชือกยืนเรียงรายกันอยู่ ด้วยพระอัจฉริยภาพของพระองค์ ได้มองเห็นพระมหาอุปราชประทับช้างอยู่ใต้ร่มไม้จึงเปล่งวาจาเสียงดังไปว่า “เจ้าพี่ จะประทับช้างใต้ร่มไม้อยู่ทำไมเชิญมาทำยุทธหัตถี เพื่อเป็นเกียรติยศเถิด” เมื่อพระมหาอุปราชได้ยินดังนั้น ก็ต้องรับคำท้าเพราะถ้าไม่รับคำท้าเกรงว่าจะคุมทหารของพระองค์ไม่ได้ การทำยุทธหัตถีได้เริ่มขึ้นโดยพระมหาอุปราชได้จังหวะฟันพระแสงของ้าวลงมาก่อนแต่สมเด็จพระนเรศวรได้เบี่ยงหลบพระองค์ได้ทันสมเด็จพระนเรศวรได้อาศัยจังหวะสองที่พระมหาอุปราชได้เสียจังหวะโดยฟันพระแสงของ้าวลงบ่าขวาจนถึงกลางลำตัวของพระมหาอุปราช สิ้นพระชนม์ทันที… Read More »

แนะนำหนังสือ “ถอดรหัสลับ สมองเงินล้าน” ของ ที ฮาร์ฟ เอเคอร์

บทความนี้ขอมาแนว จิตวิทยาความสำเร็จ โดยผมจะเริ่มทยอยเขียนเรื่องราวความสำเร็จของบุคคลที่มีชื่อเสียง รวมถึงบทความสร้างแรงบันดาลใจต่างๆ ไว้ใน Category : Success Story ชื่อหนังสือ “ถอดรหัสลับ สมองเงินล้าน” ผมเคยเห็นเล่มนี้มานานมาก ในร้านหนังสือทั่วไป… แต่ด้วยที่ชื่อหนังสือ เหมือนจะเป็นโฆษณาชวนเชื่อไปสักนิด ในใจก็คิดอคติไปบ้าง (โม้ไปหรือเปล่า) ก็เลยไม่ได้สนใจที่หยิบขึ้นมาลองอ่าน ประกอบกับหนังสือประเภท How to success ก็มีวางเกลื่อนตลาดเต็มไปหมด ยิ่งทำให้ไม่สนใจจะหยิบมากขึ้นไปอีก แม้ตัวผู้เขียนผมก็ไม่รู้ว่าคือใคร… จนมาระยะหลัง ผมได้ยินชื่อของ T. Harv Eker ซึ่งเขามีชื่อเสียงอย่างมากในเรื่องการเป็นนักเขียน นักสร้างแรงบันดาลใจ และผู้ที่ประสบความสำเร็จในทางธุรกิจและครอบครัว ด้วยเหตุดังกล่าว ผมจึงได้ค้นหาว่าเขาได้เขียนหนังสืออะไรไว้หรือไม่ และพบว่า เขาได้เขียนหนังสือที่มีชื่อเสียงโด่งดัง สามารถเปลี่ยนชีวิตคนล้มเหลวให้กลับมามีชีวิตที่ประสบความสำเร็จได้อย่างน่าทึ่ง หนังสือเล่มดังกล่าวก็คือ Secret of the Millionaire Mind หรือ ชื่อแปลเป็นภาษาไทยก็คือ “ถอดรหัสลับ สมองเงินล้าน” และ หนังสือเล่มนี้ ก็เป็นเล่มที่ผมเห็นผ่านตามานานแล้ว แต่ไม่คิดจะหยิบขึ้นมาอ่านเลย…และยิ่งไปกว่านั้น หนังสือเล่มนี้ติดอันดับขายดีในประเทศไทยมายาวนานแล้วด้วยซ้ำ ไม่ได้ขายดีในเฉพาะเมืองไทย แต่เป็นหนังสือที่ขายดีถล่มทลายมาแล้วทั่วโลก ในใจก็คิดเลยว่า เราพลาดอะไรไปตั้งนานแล้วเนี้ย… ผู้ที่แนะนำหนังสือเล่มนี้ และเขาได้กล่าวไว้ว่า หนังสือเล่มนี้ได้เปลี่ยนชีวิตของเขาไปตลอดกาล ก็คือ คุณบอย วิสูตร ลองเข้าไปดูเพจของคุณบอยที่นี่ครับ ==> www.facebook.com/thisisboysthought  ลองกดไลค์ติดตามงานของคุณบอยได้ เพราะคุณบอย ก็เคยมีชีวิตที่เจอมรสุมมาก่อน จนปัจจุบันเขาสามารถที่จะผันตัวเองมาทำงานไม่ประจำ ได้อยู่กับครอบครัว… Read More »

10 อันดับวัดที่ใหญ่ที่สุดในโลก (วัดในพระพุทธศาสนา)

https://youtu.be/yHQQ3SJkJRY 10 อันดับวัดที่ใหญ่ที่สุดในโลก (วัดในพระพุทธศาสนา) 10 อันดับวัดที่ใหญ่ที่สุดในโลก  วันนี้ผมได้ค้นหาข้อมูลถึงความใหญ่โตของวัดในศาสนาพุทธ ที่ติดอันดับโลกเพราะอยากจะรู้ว่าในประเทศไทยจะติดอันดับกับเขาด้วยหรือเปล่า และก็ได้รู้ว่าวัดในประเทศไทยติดท็อป 10 กับเขาด้วย พุทธศาสนาเป็นศาสนาประเภทอเทวนิยม หรือศาสนาที่ไม่มีพระผู้เป็นเจ้า แต่หลักคำสอนได้สอนให้แสวงหาการหลุดพ้น ไม่กลับมาเวียนว่ายตายเกิดอีก ศาสนาพุทธเป็นศาสนาหนึ่งที่ได้รับกับนับถือจากผู้คนเป็นจำนวนมาก รองจากศาสนาคริสต์, อิสลาม และฮินดู และปัจจุบันก็ได้เจริญมากในประเทศแถบภูมิภาคเอเชีย เราจึงมักได้พบกับสถาปัตยกรรมอันสวยงามและยิ่งใหญ่ของวัดวาอารามมากมายในภูมิภาคเอเชียนี้ จากข้อมูลทั่วโลกจะมีวัดในศาสนาพุทธโดยประมาณ 500 ล้านวัดขึ้นไป ข้อมูลเกี่ยวกับวัดในศาสนาพุทธที่มีความยิ่งใหญ่และขนาดใหญ่ที่สุดในโลก 10 อันดับในปัจจุบัน ซึ่งถูกบันทึกในกินเนสบุ๊ค เวิลด์ เรคคอร์ด มาดูกันว่าวัดในประเทศไทยจะติดอันดับความใหญ่โตระดับโลกกันบ้างมั้ย ดังนี้เลยครับ อันดับที่ 10 วัดแฮอินซา (Haeinsa Temple) ประเทศเกาหลีใต้ วัดแฮอินซาเป็นวัดในศาสนาพุทธ นิกายมหายาน ตั้งอยู่ในประเทศเกาหลีใต้ เป็นวัดที่มีชื่อเสียงโด่งดังที่สุดในเกาหลีใต้ อยู่ในบริเวณอุทยานแห่งชาติคายาซาน วัดแห่งนี้ได้ถูกสร้างขึ้นครั้งแรกในสมัยชิลลาเมื่อ พ.ศ. 1346 ตรงกับรัชสมัยพระเจ้าแอจังโดยพระภิกษุ 2 รูปที่เดินทางกลับมาจากจีน วัดแห่งนี้ได้ถูกไฟไหม้ในปี พ.ศ. 2360 และได้รับการบูรณะใหม่ ในปี พ.ศ. 2361 ความสำคัญของวัดนี้คือ มีพระไตรปิฎก ฉบับเกาหลีที่ถูกเก็บรักษาไว้ที่นี่ พระไตรปิฎกฉบับนี้ถูกแกะสลักไว้บนแม่พิมพ์ไม้ 81,350 ชิ้น ซึ่งแผ่นไม้ทั้งหมดถูกสร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 1794 เพื่อเป็นการบูชาพระพุทธเจ้าให้คุ้มครองประชาชนในช่วงสงครามกับมองโกเลียที่ได้เข้ามารุกราน ในปี พ.ศ. 2538 องค์การยูเนสโก… Read More »